รับวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ร้านอาหารจากงบการเงิน พร้อมแนวทางแก้ไข วางแผนการตลาด

รับวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ร้านอาหารจากงบการเงินให้ผู้ประกอบการเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง พร้อมแนวทางแก้ไขที่ช่วยให้ไม่หลงทาง ลองผิดลองถูก พร้อมวางแผนการตลาด จากประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 5 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ร้านอาหารจากงบการเงิน พร้อมแนวทางแก้ไข วางแผนการตลาด

  • 1. ปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทธุรกิจร้านอาหาร
  • 2. ลูกค้าส่งงบการเงินให้ทางเรา ตามรายการสำคัญ
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-วิเคราะห์ปัญาจากงบการเงินย้อนหลัง 3 เดือน - 3 ปี -รายงานปัญหา / สาเหตุของปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์

วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-วิเคราะห์ปัญาจากงบการเงินย้อนหลัง 3 เดือน - 3 ปี -รายงานปัญหา / สาเหตุของปัญหา ลงหน้างานจริง พร้อมให้คำปรึกษา 3 ชั่วโมงที่หน้างาน (ไม่รวมค่าเดินทาง) - วิเคราะห์คู่แข่งจากการลงหน้างานจริง - ทำ SWOT Analysis - สร้างโมเดลธุรกิจ Canvas

วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข วางแผนการตลาด
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

-วิเคราะห์ปัญาจากงบการเงินย้อนหลัง 3 เดือน - 3 ปี -รายงานปัญหา / สาเหตุของปัญหา ลงหน้างานจริง พร้อมให้คำปรึกษา 3 ชั่วโมงที่หน้างาน (ไม่รวมค่าเดินทาง) - วิเคราะห์คู่แข่งจากการลงหน้างานจริง - ทำ SWOT Analysis - สร้างโมเดลธุรกิจ Canvas - สร้าง Product Value / หา Product winning - แผนกลยุทธ์การตลาด ตาม Customer Journey - จัดทำ Cash flow projection / Scenario

ฟรีแลนซ์
เอื้ออังกูร

-รับเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ วางแผนการตลาด หรือทำ Feasibility study/Business plan สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท จากประสบการณ์จริงด้านอสังหากว่า 15 ปี เข้าใจธุรกิจ(มีความเฉพาะตัว) สามารถวางแผนให้เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดโครงการ เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น -ทำธุรกิจร้านอาหาร 5 ปี

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
58 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน