ฟังด้วยใจ และไม่ตัดสินคุณ

รับฟังปัญหาเรื่องราวในชีวิตของคุณ รวมถึงเรื่องที่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เราจะรับฟังและเป็นเพื่อนคู่คิดในเรื่องที่ไม่กล้าตัดสินใจเพียงลำพัง เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว รวมถึงใครที่มีแนวโน้มว่าตนเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้า เรารอรับฟังคุณอยู่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฟังด้วยใจ และไม่ตัดสินคุณ

  • 1. ลูกค้าแจ้งหัวข้อเรื่องที่ต้องการปรึกษา (ไม่รับฟังแนวที่ส่อในทิศทางคุกคามทางเพศต่อผู้ฟัง)
  • 2. แจ้งวันเวลาที่ต้องการให้รับฟัง (สามารถแบ่งครั้งสะสมจนครบชั่วโมงได้)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับฟังปัญหาของลูกค้า แบ่งปัน พูดคุย ในหัวข้อเรื่องที่คุณต้องเผชิญ จำนวน 1 ชั่วโมง (สามารถแบ่งช่วงเวลาตามสะดวก)

ฟรีแลนซ์
Chayanee

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการที่ตรงวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม สอนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมสามารถรับฟังปัญหาชีวิต (โดยไม่ตัดสิน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ด้านการจัดการกีฬาและนันทนันทนาการ (ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในด้านเดียวกัน)

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน