บริการรับทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี

$_เป็นผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียน CPD $_ประสบการณ์ ทำงานบัญชี 6 ปี $_ทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี $_ปัจจุบันทำงานที่ หจก.สหสยามฟาร์ม และผู้ทำบัญชีอิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การคิดค่าบริการ ทำบัญชีธุรกิจบริการ • เอกสาร 1- 25 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท • เอกสาร 26- 50 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท • เอกสาร 51- 75 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท • เอกสาร 76 – 100 บิลต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี

  • 1. ติดต่อพูดคุยถึงรายระเอียดลักษณะวิธีการดำเนินธุรกิจของ กิจการ และปริมาณเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี และขอบเขตของงานที่จะให้บริการ
  • 2. ผู้ว่าจ้างและผู้ทำบัญชี ตกลงราคาการให้บริการ
แพ็กเกจ
>> ยื่นแบบสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

– ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3) – จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53) – จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30) – จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน – จัดทำ/ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน – ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

>>ยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์และสรรพากรประจำปี ประกอบด้วย
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (แบบ ภงด.51) และสิ้นปี (แบบ ภงด.50) – จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (แบบ สบช.3) – จัดทำ/ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (แบบ ภงด.1ก)

ฟรีแลนซ์
Anna

ขณะนี้ปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี ที่ หจก.สหสยามฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกสินค้า ตั้งแต่ ปี 2012 - ปัจจุบัน *ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำบัญชี *ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี *งานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด *แก้ไขปัญหาได้อย่างผู้มีประสบการณ์

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
14 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน