บริการตรวจและแก้ไขคำผิด นิยาย/แฟนฟิค/บทความทั่วไป และงานเขียนอื่นๆ (ภาษาไทยเท่านั้น)

รับพิสูจน์อักษร ตรวจและแก้ไขคำผิด เฉพาะภาษาไทย อาทิ บทความทั่วไป นวนิยาย แฟนฟิค เรื่องสั้น รีวิว บล็อกต่างๆ -ตรวจทานและแก้ไขตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ การเว้นวรรคและการใช้คำตามหลักภาษาไทย โดยยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ A4 ราคาหน้าละ 10 บาท ระยะเวลา 100 หน้า/1วัน A5 ราคาหน้าละ 5 บาท ระยะเวลา 200 หน้า/1วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการตรวจและแก้ไขคำผิด นิยาย/แฟนฟิค/บทความทั่วไป และงานเขียนอื่นๆ (ภาษาไทยเท่านั้น)

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน เช่น ตกลงระยะเวลาในการทำงานและราคา
  • 2. ลูกค้าชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงไว้
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร A4
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาหน้าละ 10 บาท/1 วัน (500บาท ต่อ 50 หน้า) ไฟล์สกุล PDF/ไฟล์ใน google drive หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ (สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ)

พิสูจน์อักษร A5
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาหน้าละ 5 บาท/1วัน (250บาท ต่อ 50 หน้า) ไฟล์สกุล PDF/ไฟล์ใน google drive หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ (สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ)

ฟรีแลนซ์
Alisa

ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ KU เกียรตินิยมอันดับ 1 TOEIC 945

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน