รับสร้างแผนงานโครงการด้วย Ms-Project และสอนการใช้งานโปรแกรม

วางแผนโครงการตามมาตรฐานสากล ด้วยโปรแกรม Ms-Project รวมถึงการติดตามงานโครงการ จัดการทรัพยากร (Resource) และทำรายงานผู้บริหารอย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรอง Cert.PMP,

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแผนงานโครงการด้วย Ms-Project และสอนการใช้งานโปรแกรม

  • 1. เก็บรวบรวมข้อมูล (Requirement)
  • 2. ประชุมวางแผนงานกับทีมงาน
แพ็กเกจ
Workshop การใช้งาน Ms-Project เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สอนวิธีการใช้งาน Ms-Project เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจำนวนไม่เกิน 10 ท่าน โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้  แนะนำเครื่องมือการใช้งานขั้นต้น  การวางแผนโครงการ  การติดตามและควบคุมโครงการ  การรายงานสถานะโครงการ  Workshop ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  Tips และ เทคนิคต่างๆ ในการแก้ปัญหา

วางแผนงานโครงการด้วยโปรแกรม Ms-Project
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สำหรับ Vendor ที่ต้องการประมูลงานและจำเป็นต้องนำเสนอแผนงานโครงการ รายละเอียดดังนี้ - ประชุมแผนงานกับทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดขอบเขตงานตาม TOR - นำเข้าข้อมูลในโปรแกรม Ms-Project - ทำสไลด์นำเสนองาน Proposal - ให้คำปรึกษาและแนะนำการวางแผนโครงการ **ราคาที่เสนอคิดตาม Manhour รวมค่าเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล หากต่างจังหวัดลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พัก

ฟรีแลนซ์
Anne

นักบริหารโครงการมืออาชีพมาตรฐานสากล certified PMP (Project Management Professional) วางระบบงานมาตรฐานบริหารโครงการ และให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือในการบริหารโครงการ Ms-Project (Desktop/Online) นำเสนองาน PowerPoint อย่างมืออาชีพ

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน