ให้คำปรึกษาในการวางระบบและเครื่องมือ DevOps

หัวข้อที่สามารถให้คำปรึกษาได้ 1. การใช้งาน Linux Server 2. การใช้งาน Container Technology (Docker, Kubernetes) 3. การสร้าง docker image ด้วยตนเอง 4. การใช้งาน Git 5. การใช้งาน CI/CD Tools (ถนัด Gitlab runner) 6. การติดตั้ง Kubernetes และ Upgrade ผ่าน Kubespray 7. การออกแบบระบบ Microservice บน Kubernetes 8. Tool ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้บน Kubernetes ได้ 9. การย้ายระบบแบบ Traditional Apps ไป Kubernetes 10. งานเขียนโปรแกรมขนาดเล็กไว้ช่วยในการดูแลระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาในการวางระบบและเครื่องมือ DevOps

  • 1. รับความต้องการมาเพื่อเตรียมความช่วยเหลือ
  • 2. นัดเวลาที่สะดวกเพื่อให้คำปรึกษา สาธิต หรือดำเนินการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาในงานที่แจ้งมา
แพ็กเกจ
๋ปรึกษาขอความช่วยเหลือ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- คำปรึกษาและความรู้ในเรื่องที่กำหนด - Resource ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

ช่วยฉันทำที
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- คำปรึกษาและความช่วยเหลือ - ลงมือช่วยแก้ปัญหา - Implement ระบบบน Resource ลูกค้า - Resource ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

ฟรีแลนซ์
Anukul

Hi! I'm working as a software engineer. I can use GNU/Linux well. Not only that, but I'm an open-source enthusiast. I'm obsessed with programming and optimizing system. I do best is debugging and learning quickly. What is more, I can help you with my DevOps skill.

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน