รับทำภาพ l ออกแบบ l 3D PERSPECTIVE l ทัศนยภายในและภานนอก l BOOTH KIOSK EXHIBITION PRODUCT

1. INTERIOR PERSPECTIVE -เริ่มต้นที่ รูปละ 3000 บาท 2. EXTERIOR PERSPECTIVE -เริ่มต้นที่ รูปละ 3000 บาท 3. BOOTH KIOSK EXHIBITION -เริ่มต้นที่ รูปละ 3000 บาท 4. ขึ้นโมเดล 3D MODEL - เริ่มต้นที่ 1200 บาท 5.รับออกแบบ Interior and Exterior 500บาท/ตารางเมตรขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ l ออกแบบ l 3D PERSPECTIVE l ทัศนยภายในและภานนอก l BOOTH KIOSK EXHIBITION PRODUCT

  • 1. ลูกค้าบรีฟงาน ส่งข้อมูลประกอบแบบ mood &tone แบบCAD ตลอดจนข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการทำงาน
  • 2. ตกลงราคา เวลาทำงาน และข้อสรุปต่างๆของงาน
แพ็กเกจ
3D PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

3D PERSPECTIVE 1 รูป (ขนาด 1800 X 2400 Pixels ) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ภาพ PERSPECTIVE 1 รูป (ไฟล์ .JPG และ .TIF) ***หรือไฟล์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง***

12+ PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

3D PERSPECTIVE 12 รูป (ขนาด 1800 X 2400 Pixels ) **12 รูปขึ้นไป คิดรูปละ 2700 ** **ต้องอยู่ในโปรเจคเดียวกัน** สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ภาพ PERSPECTIVE 12 รูป (ไฟล์ .JPG และ .TIF) ***หรือไฟล์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง***

DESIGN & PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบ พร้อม PERSPECTIVE ราคา ตารางเมตรละ 1000 เริ่มต้นที่ 5000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ภาพ PERSPECTIVE ไม่จำกัดจำนวน (ไฟล์ .JPG และ .TIF) (ขนาด 1800 X 2400 Pixels ) ***จำนวน ตามความเหมาะสมของเนื้องาน**** 2. เล่มแบบก่อสร้าง DRAWING (ไฟล์ .PDF และ ไฟล์CAD) ***แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย รวมถึงแบบต่างๆที่จำเป็นในการก่อสร้าง

ฟรีแลนซ์
ANIS

Interior Architecture Designer- ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี มีความเชี่ยวชาญในโกรมแกรม 3DMAX DESIGN AUTOCAD และ PHOTOSHOP ถนัดงานออกแบบ บ้าน คอนโด สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร ไนท์คลับ เป็นพิเศษ

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน