รับทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล

รับทำเว็บไซต์ทุกชนิด เว็บแอพพลิเคชั่น และการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล

  • 1. เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
  • 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.เว็บไซต์และระบบการบริหารจัดการ 2.คู่มือการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
อนันตพล

ฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์ เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ เว็บแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และหาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร มีผลงานการทำเว็บแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์มากมายทั้งงานราชการและเอกชน

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน