รับทำเว็บไซต์ PHP Mysql รองรับResponsive,ระบบ social sharing, seo, FB comment,ระบบหน้าบ้าน-หลังบ้าน

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ทุกประเภท ด้วย PHP , MySql , HTML , CSS , JavaScript , Bootstrap รองรับ Responsive Desing,ระบบ social sharing, meta tag facebook, seo, FB comment, ระบบบริหารจัดการหน้าบ้าน-หลังบ้าน, ระบบแจ้งเตือน linenotify, google map, หน้าแสดงบทความ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ PHP Mysql รองรับResponsive,ระบบ social sharing, seo, FB comment,ระบบหน้าบ้าน-หลังบ้าน

  • 1. พูดคุยและกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องการให้ชัดเจน
  • 2. ส่งตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
รับทำเว็บไซต์ รองรับResponsive Desing,ระบบ social sharing, seo, FB comment(ไม่มีหลังบ้าน)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

----------------------------------------------------------------- Landing page,เว็บไซต์ขนาดเล็ก,เว็บประชาสัมพันธ์ Blog,5 menu - รองรับ Responsive - ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify - Social sharing - FeaceBook Comment - Meta tag - Recaptcha - SEO - Google map -----------------------------------------------------------------

ระบบบริหารจัดหลังบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

------------------------------------------------------------------------------ ระบบบริหารจัดการ สมาชิก (เพิ่ม,ลบ,แก้ไข) Admin - ระบบบริหารจัดการ (เพิ่ม,ลบ,แก้ไข) บทความ สามารถกำหนดค่า Active หรือ Disable บทความที่จะแสดงบทหน้าเว็บได้ ------------------------------------------------------------------------------

รับทำเว็บไซต์ รองรับResponsive Desing,ระบบ social sharing, seo, FB comment (ระบบบริหารจัดการ หน้าบ้าน+หลังบ้าน))
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

Landing page,เว็บไซต์ขนาดเล็ก,เว็บประชาสัมพันธ์ Blog,5 menu - รองรับ Responsive - ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify - Social sharing - FeaceBook Comment - Meta tag - Recaptcha - SEO - Google map # - ระบบบริหารจัดการสมาชิก(เพิ่ม,ลบ,แก้ไข) Admin - ระบบบริหารจัดการ(เพิ่ม,ลบ,แก้ไข) บทความสามารถกำหนดค่าActive หรือ Disable บทความที่จะแสดงบทหน้าเว็บได้

ฟรีแลนซ์
อนันต์

รับทำเว็บไซต์ รองรับResponsive Desing,ระบบ social sharing, seo, ระบบหน้าบ้าน-หลังบ้าน

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน