I-THESIS iThesis ไอธีสิส

▶ รับนำวิทยานิพนธ์ลงในระบบ I-THESIS “งานนี้มีช่วยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำ หรือทำเองไม่เป็น เรายินดีช่วยทำให้” ✦ ✦ ขอบข่ายของงาน ✦ ✦ - จัดทำสารบัญ Auto - Endnote ระบบอ้างอิง Auto - นำบทคัดย่อ กิติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน ลงในระบบ รายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ (หลังไมค์) ♦♦♦ สิ่งที่ท่านต้องเตรียม ♦♦♦ - ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่จัดพิมพ์สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ มีการจัดหน้า จัด Format ตรงตามใจที่ผู้จัดทำได้ทำไว้แล้ว ** - Format ขอบหน้ากระดาษที่พิมพ์มาต้องไม่ล้น Margin ที่ระบบกำหนด (บน 1.5” ซ้าย 1.5” ขวา 1” ล่าง 1”) ** ถ้าจัดหน้าเพิ่มคิดบริการเพิ่มตามปริมาณค่ะ รายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ (หลังไมค์) iTHESIS THESIS วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ I-THESIS iThesis ไอธีสิส
  • 1. คุยรายละเอียดงาน อธิบายลักษณะงาน
  • 2. ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่จัดพิมพ์สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ มีการจัดหน้า จัด Format ตรงตามใจที่ผู้จัดทำได้ทำไว้แล้ว
แพ็กเกจ
Well-Organized: จัดรูปแบบมาแล้ว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจัดทำไฟล์วิทยานิพนธ์มาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ขอบข่ายของงานคือ - จัดทำสารบัญ Auto - Endnote ระบบอ้างอิง Auto - นำบทคัดย่อ กิติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน ลงในระบบ

Storm Files: ยังไม่ได้จัดรูปแบบมา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้ายังไม่ได้จัดทำไฟล์วิทยานิพนธ์มาครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องการให้ดูแลเพิ่ม ขอบข่ายของงานคือ - จัดรูปแบบหน้าเพิ่ม - จัดทำสารบัญ Auto - Endnote ระบบอ้างอิง Auto - นำบทคัดย่อ กิติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน ลงในระบบ

ฟรีแลนซ์
Analyst
Analyst

มีความถนัดด้านบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่สถิติขั้นพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูงพร้อมแปลผลการวิเคราะห์สถิติทุกชนิด รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชา พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
49 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน