รับแบ่งชำระ

แบบสอบถาม Questionnaire เพื่อสำรวจหรือเก็บข้อมูล

อ่านก่อนนะคะ งานนี้ไม่ได้รับเก็บข้อมูลค่ะ **งานนี้รับออกแบบเก็บข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) การตลาด (Marketing) ธุรกิจ (Business) และสาขาใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ (สอบถามก่อนได้) ด้านการแพทย์ที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับค่ะ ** หากท่านต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิจัย การสรุปผลยอดขาย การสำรวจประสบการณ์ การสำรวจความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น สำรวจพฤติกรรมและความรู้สึกของคนในองค์กร การสำรวจความต้องการจากคนในสังคม สามารถเข้ามาปรึกษาได้ เรายินดีออกแบบแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยอ้างอิงจากหลักการทางทฤษฎี มีการค้นหาข้อมูลที่อ้างอิงจากงานวิจัยเป็นหลักในการออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือที่สุด ✦ รับออกแบบแบบสอบถามด่วนภายใน 1 วัน (หรือแล้วแต่ปริมาณงาน) ✦ รับวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้าน Validity, Reliability และอื่น ๆ ✦ ออกแบบแบบสอบถามทั้งกระดาษ และออนไลน์ ให้คุณสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกแบบแบบสอบถามไปใช้ด้วยจุดประสงค์ดังนี้ - นำไปใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) จิตวิทยา (Psychology) - สำรวจความพึงพอใจลูกค้า - สำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นลูกค้า - สำรวจประสบการณ์บุคคล - สำรวจความรู้สึกพนักงานในองค์กร และอื่น ๆ สอบถามได้ก่อนค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แบบสอบถาม Questionnaire เพื่อสำรวจหรือเก็บข้อมูล

  • 1. ผู้ว่าจ้างกำหนดประเด็น เรื่องที่ต้องการจะให้ออกแบบ พร้อมจุดประสงค์ หรืออธิบาย Concept ที่อยากได้คร่าวๆ
  • 2. ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถระบุได้
แพ็กเกจ
Fastwork: ออกแบบแบบสอบถามด่วน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ไฟล์แบบสอบถาม WORD - ออกแบบเป็น Platform Online ให้ลูกค้า แล้วแต่สะดวกขอให้แจ้งในระหว่างการติดต่อ (คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท) - สามารถขอเบื้องหลังการออกแบบได้

General Work: ออกแบบแบบสอบถามไม่ด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์แบบสอบถาม WORD - ออกแบบเป็น Platform Online ให้ลูกค้า แล้วแต่สะดวกขอให้แจ้งในระหว่างการติดต่อ (คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท) - สามารถขอเบื้องหลังการออกแบบได้

ฟรีแลนซ์
Analyst

มีความถนัดด้านบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่สถิติขั้นพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูงพร้อมแปลผลการวิเคราะห์สถิติทุกชนิด รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชา พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน