pro

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS งานวิจัย ปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ

1. งานนี้ไม่สนับสนุนการว่าจ้างหรือรับทำ IS/วิทยานิพนธ์ 2. การทำงานในลักษณะนี้เป็นทางเลือกในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ด้านสถิติ เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถเข้าใจในงานตนเองและสามารถทำวิจัยได้ต่อไป 3. ปรึกษาเบื้องต้นฟรี! รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ◆ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด้วยโปรแกรมสถิติ เช่น SPSS (+Excel) โปรแกรมวิเคราะห์ Path Analysis และ SEM เช่น LISREL/AMOS/Smart PLS/Mplus/R ฯลฯ ขอบข่ายของงาน ได้แก่ • จัดการไฟล์ Data จาก Online Survey • สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean SD Correlation ทำกราฟ และอื่นๆ • สถิติทดสอบ เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, Regression และอื่นๆ • สถิติขั้นสูง Factor Analysis, Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Analysis, Path Analysis และอื่นๆ ◆ เขียนรายงานแปลผลรายงานการวิจัยในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พร้อมแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักสถิติ ◆ ปรึกษาปัญหา และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเป็นกันเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS งานวิจัย ปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ

  • 1. ตกลงเสนอราคา
  • 2. พูดคุยปรึกษา อธิบายลักษณะจุดมุ่งหมายของงาน ส่งโครงร่าง (proposal) หรือแบบสอบถามที่ใช้วิจัย ประกอบการพิจารณา
แพ็กเกจ
PACKAGE A ANALYSIS: วิเคราะห์และแปลผลเป็นรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

◆ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเป็นรายงาน ◆ เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ไฟล์ data หรือไฟล์ output จากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ◆ ให้คำปรึกษา(ทางวาจา)ที่มีต่อรายละเอียดของงานได้ไม่จำกัด

PACKAGE B COACH & LEARN: ให้คำปรึกษาด้านสถิติและโปรแกรม SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

◆ ให้คำปรึกษาในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS, AMOS แบบ INTENSIVE นอกสถานที่ ตามห้าง-ร้าน แนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ◆ การันตีความเข้าใจพร้อมนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จริง (คิดราคาเป็นชั่วโมง ไม่แพง ราคาเทียบเท่ากับการสอนพิเศษรายวิชาทั่วๆ ไป)

ฟรีแลนซ์
Analystat

มีความถนัดด้านบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่สถิติขั้นพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูงพร้อมแปลผลการวิเคราะห์สถิติทุกชนิด รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชา พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
90 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน