PRO
ฟรีแลนซ์มือโปร

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยและสถิติ IS THESIS

**งานนี้รับวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) การตลาด (Marketing) ธุรกิจ (Business) และสาขาใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ (สอบถามก่อนได้) งานวิจัยทางการแพทย์ที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับค่ะ ** 1. งานนี้ไม่สนับสนุนการว่าจ้างหรือรับทำ IS/วิทยานิพนธ์ ทั้งเล่ม 2. การทำงานในลักษณะนี้เป็นทางเลือกในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ด้านสถิติ เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถเข้าใจในงานตนเองและสามารถทำวิจัยได้ต่อไป 3. สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยส่ง Data ไฟล์ข้อมูลดิบ, ไฟล์โครงร่างการวิจัย (Proposal) ของ IS หรือวิทยานิพนธ์ หรือไฟล์แบบสอบถาม ประกอบการพิจารณาการทำงาน 4. ปรึกษาเบื้องต้นฟรี! CONCEPT ของเราคือ "เข้าใจและเข้าถึงหัวอกคนที่ไม่เข้าใจ"

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยและสถิติ IS THESIS
  • 1. ตกลงเสนอราคา
  • 2. พูดคุยปรึกษา อธิบายลักษณะจุดมุ่งหมายของงาน ส่งโครงร่าง (proposal) หรือแบบสอบถามที่ใช้วิจัย ประกอบการพิจารณา
แพ็กเกจ
PACKAGE A ANALYSIS: วิเคราะห์และแปลผลเป็นรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

◆ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเป็นรายงาน ◆ เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ไฟล์ data หรือไฟล์ output จากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ◆ ให้คำปรึกษา(ทางวาจา)ที่มีต่อรายละเอียดของงานได้ไม่จำกัด

PACKAGE B COACH & LEARN: ให้คำปรึกษาด้านสถิติและโปรแกรม SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

◆ ให้คำปรึกษาในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS, AMOS แบบ INTENSIVE นอกสถานที่ ตามห้าง-ร้าน แนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ◆ การันตีความเข้าใจพร้อมนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จริง (คิดราคาเป็นชั่วโมง ไม่แพง ราคาเทียบเท่ากับการสอนพิเศษรายวิชาทั่วๆ ไป)

ฟรีแลนซ์
Analyst
Analyst

มีความถนัดด้านบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่สถิติขั้นพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูงพร้อมแปลผลการวิเคราะห์สถิติทุกชนิด รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชา พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
81 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน