สอนการเตรียมข้อมูลด้วย MS Excel และการออกรายงานด้วย Microsoft Power BI Desktop (Online)

สอนการเตรียมข้อมูลด้วย Tools ที่ใช้บ่อยบน Microsoft Excel และการออกรายงาน (Virtualization Report) ด้วย Microsoft Power BI Desktop (Online) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หลักสูตร 12 ชม 4500 บาท 1. Online Classroom 2. Workshop consulting Includes: Episode 1: Microsoft Power BI Desktop Introduction Episode 2: Data Gathering Episode 3: Data Transformation Episode 4: Table Relationship Episode 5: Data Analysis Expression/Column & Measure Episode 6: Dashboard Visualization Episode 7: Power BI Service หมายเหตุ ระยะเวลารวม 12 ชั่วโมง ตามตารางวันเวลาที่นัดหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการเตรียมข้อมูลด้วย MS Excel และการออกรายงานด้วย Microsoft Power BI Desktop (Online)

  • 1. สรุปเงื่อนไขการให้คำปรึกษา อบรม และใบเสนอราคา
  • 2. กำหนดวัน เวลา ในการให้คำปรึกษา อบรม
แพ็กเกจ
หลักสูตร 6 ชั่วโมง สอนตัวต่อตัว
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง 2000 บาท 1.การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การเตรียมข้อมูลบน Excel การเชื่อมต่อข้อมูล (Data query) การจัดการข้อมูลที่ใช้บ่อย 2.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ทำความรู้จัก Microsoft Power BI การเชื่อมต่อข้อมูล (Data Gathering) การแปลงข้อมูลที่ใช้บ่อย (Data Transformation) การจัดความสัมพันธ์ข้อมูล (Data Relationship) การนำเสนอรายงาน (Virtualization) ในรูปแบบ Charts ต่างๆ หมายเหตุ ระยะเวลารวม 6 ชั่วโมง ตามตารางวันเวลาที่นัดหมาย

หลักสูตร 6 ชั่วโมง สอนกลุ่มย่อย
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง 499 บาท กลุ่มย่อย 1.การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การเตรียมข้อมูลบน Excel การเชื่อมต่อข้อมูล (Data query) การจัดการข้อมูลที่ใช้บ่อย 2.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ทำความรู้จัก Microsoft Power BI การเชื่อมต่อข้อมูล (Data Gathering) การแปลงข้อมูลที่ใช้บ่อย (Data Transformation) การจัดความสัมพันธ์ข้อมูล (Data Relationship) การนำเสนอรายงาน (Virtualization) ในรูปแบบ Charts ต่างๆ หมายเหตุ ระยะเวลารวม 6 ชั่วโมง ตามตารางวันเวลาที่นัดหมาย

ฟรีแลนซ์
ANAKE

เอนก รัตนัย ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากด้วย Microsoft Excel/ Microsoft Power BI และได้รับ Microsoft® Certified Solutions Associate: BI Reporting Certification คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน