Kahoot , Google Form สำหรับแบบสอบถาม

รับผลิตงาน สำหรับแบบสอบถาม เช่น แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินผู้บรรยาย เพื่อประเมินความสามารถและความเข้าใจของผู้ที่เข้ารับฟังบรรยาย เป็นในรูปแบบเกมส์ เพื่อชิงของรางวัล เรียกความสนใจของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Kahoot , Google Form สำหรับแบบสอบถาม

  • 1. รับบรีฟงานความต้องการของลูกค้า
  • 2. รับแนวคำถาม แนวคำตอบ ที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
Kahoot! Game Meeting
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เกมส์ Kahoot! เพื่อการให้ผู้บรรยาย และผู้เข้าฟังบรรยาย ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งจัช่วยให้ผู้ฟังบรรยายสร้างความสนใจ และตั้งใจในการฟัง ซึ่งจะสร้างความสนุกสนาน ในการประชุม หรือ การอบรม

Google Forms
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แบบสอบถามทาง Google Form เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ เก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งานโดยการผ่านทาง Link

ฟรีแลนซ์
Teerawut

ผมทำงานด้าน Sale-Training ซึ่งปกติมีเวลาว่างก็จะรับงานทำ โปสเตอร์ ทำแผ่นผับ ทำ resume หรือแม้กระทั้งทำ เว๊ปไซด์เป็นแนวเกมส์ (Kahoot) หรือทำ Google Form เพื่อเวลาไป พบลูกค้าหรือไป Training จะต้องประเมินตัวเองว่า ผู้ฟังเข้าใจมั้ย โดยใช้เกมส์ประกอบ ดึงดูด ให้ผู้ฟังสนใจ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน