Start up Mentor : ที่ปรึกษาธุรกิจแนว Start up

0.0
ขายได้ 1 ครั้ง

ดร.เอ๊กซ์ และทีมงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้ต้องการเริ่มธุรกิจแนว Start up จากประสบการณ์ตรงของการเป็นกรรมการตัดสินการชิงทุน Start up, Mentor และ Coach ให้กับกองทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน, Co-founder และทีมบริหาร Start up Platform 'Obaki' - สำหรับผู้ไม่มีเวลากิจกรรม Bootcamp ,Hackathon - Update สำหรับ Trend และ Tool ในธุรกิจ Start up - เขียนแบบเพื่อขอรับทุน - Pitching , Cloud Funding (ระดมทุน) ด้วยภาษาและสไตล์ที่เข้าใจง่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Start up Mentor : ที่ปรึกษาธุรกิจแนว Start up

  • 1. รับฟังไอเดีย และความต้องการ
  • 2. Brainstorm หาโอกาสและความเป็นไปได้จริง
แพ็กเกจ
การให้คำปรึกษารายครั้ง฿ 4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การให้คำปรึกษารายครั้ง (ระยะเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง) โดยการพบปะ Onsite หรือ Online - ให้คำปรึกษาในประเด็นที่ Start up สนใจ - Brainstorm เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหาร ,Tools ,แนะนำ Partner หรือ Funding


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
การมห้คำปรึกษาต่อเนื่อง฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การให้คำปรึกษารายวัน (ระยะเวลารวม 8 ชั่วโมง) (สามารถแบ่งการให้คำปรึกษาแยกเป็น 2 ครั้งได้) โดยการพบปะ Onsite หรือ Online - ให้คำปรึกษาในประเด็นที่ Start up สนใจ - Brainstorm เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหาร ,Tools ,แนะนำ Partner หรือ Funding - การซ้อม Putching


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Partner ฿ 45,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

การให้คำปรึกษารายเดือน (ระยะเวลารวม 16 ชั่วโมง) (สามารถแบ่งการให้คำปรึกษาแยกเป็น 5 ครั้ง หรือ สะสมขั่วโมงภายใน 60 วันได้) โดยการพบปะ Onsite หรือ Online - ให้คำปรึกษาในประเด็นที่ Start up สนใจ - Brainstorm เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหาร ,Tools ,แนะนำ Partner หรือ Funding - การซ้อม Putching - การพัฒนา CEO,CTO


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ปัจฐมาศ
ปัจฐมาศ

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!