รับเขียนหนังสือ E-book และบทความ ทุกแนว , Hot Too

เนื้อหาคุณภาพ รับประกันความถูกต้อง วางแผนงานเขียนด้วยกัน และส่งตรงเวลาค่ะ มีประสบการณ์การเขียนและมีผลงานเขียนมากกว่า 20 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียด สามารถนำเสนอแนวงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้ แนวหนังสือ E-book และบทความที่รับเขียน - แนวจิตวิทยา สร้างแรงบันดาลใจ จิตใต้สำนึก จิตวิญญาณ ฯลฯ - แนวการเงิน ลงทุน บริหารจัดการหนี้ - แนวอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย - แนวท่องเที่ยว สถานที่ - แนวอาหาร , สุขภาพ ,สมุนไพร - แนวสมาธิและออกกำลังกาย - ก่อนจ้างงาน สามารถพูดคุยตกลงวางแผนงาน และนำเสนอ ขั้นตอนการทำงาน - ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน - ฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคา - ส่งผลงานตามกำหนด ตัวอย่างผลงาน คลิกดูด้านล่าง https://sites.google.com/view/ami-lawyer-ebook https://www.naiin.com/publisher/006608 https://www.bundanjai.com/author/ckfggz5wifh1c0789mccyvxa5?layout=grid https://www.amazon.com/kindle-dbs/entity/author/B08XPQP8W2?_encoding=UTF8&node=283155&offset=0&pageSize=12&searchAlias=stripbooks&sort=author-sidecar-rank&page=1&langFilter=default#formatSelectorHeader

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนหนังสือ E-book และบทความ ทุกแนว , Hot Too

  • 1. ส่งรายละเอียดงานเขียน เช่น Ebook , บทความที่ต้องการ บทและหน้า ชื่อเรื่อง สิ่งที่ต้องการ
  • 2. ผู้เขียนส่งใบเสนอราคา กำหนดแล้วเสร็จ
แพ็กเกจ
รับเขียนบทความ/content : ลงเว็บไซต์ แฟนเพจ นิตยสาร และสื่ออื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเขียน อาทิ ebook บทความ หรือตามที่ตกลง 1) งานเขียน บทความเล่าเรื่องราว สำหรับลงเว็บไซต์ แฟนเพจ นิตยสาร และสื่ออื่นๆ ตามข้อตกลง = 1 บทเนื้อหาจำนวน 3 หน้า ราคา 5,900 บาท 2) งานเขียนบทความเป็นรูปแบบส่ง Ebook เขียน ตามบทที่ต้องการ = 1 บทมีเนื้อหาจำนวน ไม่เกิน 10 หน้า ต่อบทความ ราคาเริ่มต้น บทละ 5,900 บาท แนวที่รับเขียน แนวจิตวิทยา สร้างแรงบันดาลใจ และทุกแนว ขั้นตอนการทำงาน - ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน - ฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคา

หนังสือ Ebook สร้างแรงบันดาลใจ พลังจิต จิตวิทยา
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เล่มเล็กหรือเนื้อหาบาง : ไม่เกิน 50 หน้า - เนื้อหา 1 เล่ม ไฟล์ Word และ PDF ไม่เกิน 50 หน้า A5 (ไม่รวมภาพประกอบ) ราคา 15,000 บาท ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ระยะเวลาส่งมอบงาน 30 วัน

หนังสือ Ebook แนวธุรกิจ , How to
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เล่มเล็กหรือเนื้อหาบาง : ไม่เกิน 50 หน้า - เนื้อหา 1 เล่ม ไฟล์ Word และ PDF ไม่เกิน 50 หน้า A5 (ไม่รวมภาพประกอบ) ราคา 25,000 บาท ปรับแก้ชิ้นงานได้ 5 ครั้ง ระยะเวลาส่งมอบงาน 30 วัน

ฟรีแลนซ์
อมรรัตน์

ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาและครูสอนพลังจิต จิตวิทยา โดยมีประสบการณ์ที่ปรึกษาการเงิน หนี้ และอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี เริ่มงานเขียนปี 2562 จนปัจจุบัน เขียนหนังสือ Ebook และบทความ หลากหลายแนวทาง มีผลงานรวมทุกแนวกว่า 20 เรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน