+ รับงานด่วนได้ + รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย-อังกฤษ ทำสไลด์ ทำตาราง สร้างกราฟ และสร้างแบบฟอร์ม

Microsoft Word พิมพ์เอกสารไฟล์ Word ไทย/อังกฤษ จากต้นฉบับเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย หรือลายมือ Microsoft Excel ทำตาราง ทำกราฟ สร้างแบบฟอร์ม ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ Microsoft PowerPoint ออกแบบ Slide PowerPoint จากข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ + รับงานด่วนได้ + รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย-อังกฤษ ทำสไลด์ ทำตาราง สร้างกราฟ และสร้างแบบฟอร์ม

  • 1. คุยทำความเข้าใจรายละเอียดงาน ความต้องการของผู้ว่าจ้าง ตกลงกำหนดส่งและวิธีการส่งงานให้ผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคา และเสนอราคา
แพ็กเกจ
Microsoft Word
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์เอกสารไฟล์ Word ไทย/อังกฤษ จากต้นฉบับเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย หรือลายมือ - เริ่มต้น 250 บาท (1-25 หน้า) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นหน้าละ 10 บาท - มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน - งานพิมพ์เอกสารจากต้นฉบับลายมือ ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามลักษณะของต้นฉบับลายมือ - งานด่วนรอรับเลยเริ่มต้น 350 บาท (1-20 หน้า) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นหน้าละ 20 บาท

Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน 1. ทำตาราง ทำกราฟ - เริ่มต้น 300 บาท - ราคาเป็นไปตามเนื้องาน ความยากง่าย 2. สร้างแบบฟอร์ม ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ - เริ่มต้น 500 บาท - ราคาเป็นไปตามจำนวนแบบฟอร์ม เนื้องาน ความยากง่าย

Microsoft PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน ออกแบบ Slide PowerPoint จากข้อมูลของผู้ว่าจ้าง - เริ่มต้น 300 บาท - ราคาเป็นไปตามจำนวนหน้าและเนื้องาน

ฟรีแลนซ์
ชมพูนุท

ฟรีแลนซ์ เต็มเวลา สามารถรับงานด่วนแบบรอรับได้ มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ในการจัดการงานเอกสาร Microsoft Office ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน