รับออกข้อสอบคณิตศาสตร์

ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ 1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ 2. ข้อสอบเข้า ม.1, ม.4 และมหาวิทยาลัย 3. Pre O-NET คณิตศาสตร์ 4. แบบทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย ข้อสอบทุกข้อจะมีเฉลยอย่างละเอียดให้ด้วยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกข้อสอบคณิตศาสตร์

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของข้อสอบ (ระดับชั้น, จำนวนข้อ, จำนวนตัวเลือก, ตัวชี้วัด, ระดับความยากง่าย, ระดับการคิด)
  • 2. ออกข้อสอบและส่งร่างข้อสอบให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ข้อสอบคณิตศาสตร์ 30 ข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์ข้อสอบและเฉลยละเอียดที่ตรงตามความต้องการ จำนวน 30 ข้อ ในรูปแบบ docx และ pdf

แพ็กเกจประหยัด
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์ข้อสอบและเฉลยเฉพาะคำตอบที่ตรงความต้องการ ในรูปแบบ docx และ pdf

ฟรีแลนซ์
อลงกรณ์

ผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผมมีประสบการณ์การออกข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อเข้า ม.1 และ ม.4 ให้กับโรงเรียนหลายแห่ง และการแข่งขันคณิตศาสตร์หลายรายการ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรรม นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการกลั่นกรองข้อสอบโอเน็ตของ สทศ.

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน