HearHere for you รับฟัง รับปรึกษาทุกปัญหาชีวิต

0

จบปริญญาตรี สนใจในความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แฟน เพื่อน ครอบครัว พี่น้อง มีพื้นฐานจิตวิทยา รับฟังข้อมูลอย่างเป็นกลางและมีเป็นเหตุเป็นผล พร้อมให้คำแนะนำและพูดคุยในทุกรูปแบบ เพราะเราเข้าใจคุณ “HereHear for you”

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ HearHere for you รับฟัง รับปรึกษาทุกปัญหาชีวิต

  • 1. รับงานจากลูกค้า
  • 2. ติดต่อ นัดหมาย ตารางเวลาการพูดคุยและรูปแบบการพูดคุย
แพ็กเกจ
คุยกันไประบายยาว ๆ ฿ 1,399
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คำแนะนำในทุก ๆ สถานการณ์ พร้อมรับฟัง และยินดีช่วยให้คำปรึกษาระยะยาว พร้อมทั้งการมีมิตรภาพที่ดีงาม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ระบายสั้น ๆ ฉันก็เข้าใจ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คำแนะนำที่เหมาะสม ความสบายใจ ความจริงใจ ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและรับฟังปัญหา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!