รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย/อังกฤษ

รับพิมพ์งาน/ข้อมูล ภาษาไทย/อังกฤษ เริ่มต้นที่ 15 หน้า พร้อมจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพให้สวยงาม ระยะเวลาดำเนินงาน 1-2 วัน *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนิ้อหาหรือข้อมูลที่ได้รับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย/อังกฤษ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น หัวข้อของงาน เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
(ปกติ 1-2 วัน) พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (เฉพาะข้อความเท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาษาไทย / อังกฤษ - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) - แก้ไขงานฟรีได้ 3 ครั้ง - ราคาเริ่มต้น 250 บาท - หากเนื้อหาหรือข้อมูลเกิน 15 หน้าขึ้นไป บวกเพิ่มหน้าละ 12 บาท *** รูปแบบไฟล์งานคุณภาพสูง .word / .pdf / .excel / .ppt

(ด่วน 1 วัน) พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (เฉพาะข้อความเท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาษาไทย / อังกฤษ - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) - แก้ไขงานฟรีได้ 3 ครั้ง - ราคาเริ่มต้น 350 บาท - หากเนื้อหาหรือข้อมูลเกิน 15 หน้าขึ้นไป บวกเพิ่มหน้าละ 15 บาท *** รูปแบบไฟล์งานคุณภาพสูง .word / .pdf / .excel / .ppt

พิมพ์เอกสารจากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ (เฉพาะข้อความและรูปภาพเท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาษาไทย / อังกฤษ - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) - แก้ไขงานฟรีได้ 3 ครั้ง - ราคาเริ่มต้น 250 บาท - หากเนื้อหาหรือข้อมูลเกิน 15 หน้าขึ้นไป บวกเพิ่มหน้าละ 20 บาท *** รูปแบบไฟล์งานคุณภาพสูง .word / .pdf / .excel / .ppt

ฟรีแลนซ์
Natthanon

สวัสดีครับผมเป็นบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการหารายได้เสริมช่วงโควิดครับ โดยหลัก ๆ แล้วผมรับทำ Resume, PortFolio, ออกแบบ Logos, ออกแบบ PowerPoint ใช้ระยะเวลารอผลงานไม่นาน ประมาณ 2-3 วัน (แล้วแต่ผลงาน) ออกแบบให้ฟรี สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ 1 ครั้ง ยินดีให้บริการและขอบคุณครับ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน