รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ สูตร สมการ และคีย์ข้อมูลทุกประเภท

รับพิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับพิมพ์สูตร สมการทางคณิตศาสตร์และเคมี รับทำงานนำเสนอ สไลด์ powerpoint รับทำรายงาน ภาษาไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ สูตร สมการ และคีย์ข้อมูลทุกประเภท

  • 1. รบกวนส่งตัวอย่างเอกสารหรือแนวทางของงานพิมพ์ที่ต้องการให้ผู้รับงานก่อน เพื่อจะได้ประเมินราคาล่วงหน้า และกำหนดรายละเอียดร่วมกันก่อนเริ่มงาน
  • 2. เมื่องานเสร็จแล้ว ผู้รับงานจะยืนยันด้วยส่งตัวอย่างงานที่พิมพ์เสร็จแล้วให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนรับงาน และทางผู้รับงานจะส่งงานผ่านระบบ Google Drive ในสกุลไฟล์ .docx และ .pdf หรือเป็นอื่นตามความประสงค์แต่ของลูกค้า
แพ็กเกจ
พิมพ์งานภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับพิมพ์งานภาษาไทย (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการหน้าละ 8 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 6 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - หากปรากฏภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 10 บาท (ระยะเวลาปกติ) หากงานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (Fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง

พิมพ์งานภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการ หน้าละ 12 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 10 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 3 บาท - หากปรากฏภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 14 บาท (ระยะเวลาปกติ) หากงานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (Fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง

รับงานพิมพ์ภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับงานพิมพ์ภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการ หน้าละ 10 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 8 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - ฟรีอัตราค่าบริการจัดหน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
alltyping

ฟรีแลนซ์ที่มีความรักใน "การพิมพ์และการอ่าน" และ "จบกฎหมาย" จึงมีทักษะการเขียนและการอ่านเชิงวิชาการที่เชี่ยวชาญ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน