รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ สูตร สมการ และคีย์ข้อมูลทุกประเภท

0

รับพิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับพิมพ์สูตร สมการทางคณิตศาสตร์และเคมี รับทำงานนำเสนอ สไลด์ powerpoint รับทำรายงาน ภาษาไทย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม #รับพิมพ์งาน - รับพิมพ์งานภาษาไทย (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการหน้าละ 8 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 6 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการ หน้าละ 12 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 10 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 3 บาท - หากปรากฏภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 10 บาท(ภาษาไทย) คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 14 บาท(ภาษาอังกฤษ) (ระยะเวลาปกติ) หากงานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (Fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - ฟรีอัตราค่าบริการจัดหน้าและพิสูจน์อักษร(ไม่นับรวมการเกลาประโยคใหม่ และผู้รับงานไม่มีบริการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ) - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ สูตร สมการ และคีย์ข้อมูลทุกประเภท

  • 1. รบกวนส่งตัวอย่างเอกสารหรือแนวทางของงานพิมพ์ที่ต้องการให้ผู้รับงานก่อน เพื่อจะได้ประเมินราคาล่วงหน้า และกำหนดรายละเอียดร่วมกันก่อนเริ่มงาน
  • 2. เมื่องานเสร็จแล้ว ผู้รับงานจะยืนยันด้วยส่งตัวอย่างงานที่พิมพ์เสร็จแล้วให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนรับงาน และทางผู้รับงานจะส่งงานผ่านระบบ Google Drive ในสกุลไฟล์ .docx และ .pdf หรือเป็นอื่นตามความประสงค์แต่ของลูกค้า
แพ็กเกจ
พิมพ์งานภาษาไทย฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับพิมพ์งานภาษาไทย (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการหน้าละ 8 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 6 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - หากปรากฏภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 10 บาท (ระยะเวลาปกติ) หากงานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (Fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
พิมพ์งานภาษาอังกฤษ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการ หน้าละ 12 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 10 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 3 บาท - หากปรากฏภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี คิดอัตราค่าบริการหน้าละ 14 บาท (ระยะเวลาปกติ) หากงานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (Fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รับงานพิมพ์ภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี ฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับงานพิมพ์ภาษาทางคณิตศาสตร์/สูตร/ตาราง/สูตรโมเลกุล/สมการทางเคมี (ระยะเวลาปกติ 5 วัน) อัตราค่าบริการ หน้าละ 10 บาท จำนวน 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 8 บาท งานเร่ง งานด่วน (ระยะเวลา 1 – 2 วัน) คิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - คิดจำนวนหน้าจากงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ในแบบชุดอักษร (fonts) TH Saraban New ขนาด 16 เศษของหน้าคิดเป็น 1 หน้า - ฟรีอัตราค่าบริการจัดหน้า - แก้งานฟรีได้ 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!