รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เฉพาะภาษาไทย ( บทความ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต้นฉบับทุกประเภท ฯลฯ)

#รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เฉพาะภาษาไทย ( บทความ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต้นฉบับทุกประเภท เรื่องสั้น รีวิว บทละครฯลฯ ) รับงานได้ทั้งไฟล์สกุล .docx และ .pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เฉพาะภาษาไทย ( บทความ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต้นฉบับทุกประเภท ฯลฯ)

  • 1. รบกวนส่งตัวอย่างเอกสารหรือแนวทางของงานที่ต้องการให้ผู้รับงานก่อน เพื่อจะได้ประเมินราคาล่วงหน้า และกำหนดรายละเอียดร่วมกันก่อนเริ่มงาน
  • 2. เมื่องานเสร็จแล้ว ผู้รับงานจะยืนยันด้วยส่งรายงานประมวลข้อมูลให้ลูกค้าตรวจสอบก่อน ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนรับงาน และทางผู้รับงานจะส่งงานผ่านระบบ Google Drive ในสกุลไฟล์ .docx และ .pdf หรือเป็นอื่นตามความประสงค์แต่ของลูกค้า
แพ็กเกจ
รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย (อ้างอิงราชบัณฑิตสภา) - ตรวจความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ - พร้อมรายงานประมวลข้อมูลจำนวนคำผิด การแก้ไข และร้อยละความถูกต้องของการใช้ภาษา

รับพิสูจน์อักษร รีไรท์และวิจารณ์งานเขียน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย (อ้างอิงราชบัณฑิตสภา) - ตรวจความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ - พร้อมรายงานประมวลข้อมูลจำนวนคำผิด การแก้ไข และร้อยละความถูกต้องของการใช้ภาษา - (หากต้องการ)ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท เกลาประโยค รีไรท์ คิดอัตราค่าบริการเพิ่มหน้าละ 2 บาท จากราคาฐาน - หากต้องการให้วิจารณ์งานเขียนด้วย คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 200 บาท จากราคาฐาน

ฟรีแลนซ์
alltyping

ฟรีแลนซ์ที่มีความรักใน "การพิมพ์และการอ่าน" และ "จบกฎหมาย" จึงมีทักษะการเขียนและการอ่านเชิงวิชาการที่เชี่ยวชาญ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน