รับออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

0

ออกแบบข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามหลักการวัด/ประเมินผล เพื่อวัด/ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องการ
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ข้อสอบวัดหลักภาษา(Grammar) สำหรับผู้เรียนระดับ A1-B1 30 ข้อ
ข้อสอบวัดการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension) แบบอัตนัย 10-15 ข้อ
ชุดข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สำหรับการสอบกลางภาค/ปลายภาค
ออกข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยเพื่อวัดหลักแกรมม่าตามเนื้อหาที่สอน
ออกข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย พร้อมจัดหาเนื้อความประกอบคำถาม เพื่อวัดการอ่านทำความเข้าใจตาม theme หรือเนื้อหาที่เรียน
ออกข้อสอบเป็นชุดสำหรับการสอบวัดผลแบบ summative assessment จำนวน 40-60 ข้อ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ราคา
฿ 300
฿ 500
฿ 1,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!