รับแบ่งชำระ

สอนการใช้งาน Microsoft Office Excel ,Power BI ,Google Data Studio ในการวิเคราะห์และการใช้งานต่างๆ

สามารถสอน ออนไลน์และสอนตามสถานที่ลูกค้าสะดวก สามารถสอนตามไฟล์งานลูกค้า หาส่วนที่เหมาะสมที่สุด ให้ลูกค้า 1.สอน Excel -สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTTEXT, LARGE, SMALL สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY,DATE สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIFS, COUNTIFS, LOOKUP, VLOOKUP, Index, Match สูตรทางสถิติที่น่าสนใจ เป็นต้น การประยุกต์ในการใช้สูตรต่างๆ หากสนใจสูตรอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ Pivot Table & Pivot Chart การสรุปข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล การสร้างและการแก้ไข Pivot Table การอ่านค่าจาก Pivot Table Pivot Chart Report Slicer สร้างตัวอย่างการทำ Pivot Table Pivot Chart Report 2.สอน Power BI แหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) Transpose, Pivot Columns, Unpivot Columns หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น DAX (Data Analytic Expression) ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการให้สอน เกี่ยวกับ Microsoft Excel หรือ Microsoft Power BI สามารถสอบถามและพูดคุยกันได้ เช่น งานแบบนี้ควรทำ Excel แบบไหน , สูตรไหนสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ , การตั้งต้นไฟล์ ราคาการสอนต่อ 1 ครั้ง ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาท ตามความยากง่ายและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้งาน Microsoft Office Excel ,Power BI ,Google Data Studio ในการวิเคราะห์และการใช้งานต่างๆ

  • 1. สอบถามสิ่งที่ต้องการอยากเรียน
  • 2. เสนอการเรียนที่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้
แพ็กเกจ
สูตร Excel สำหรับทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTTEXT, LARGE, SMALL สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATE สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIFS, COUNTIFS, LOOKUP, VLOOKUP, Indirect, Index, Match

Pivot Table
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Pivot Table & Pivot Chart Pivot Table มีประโยชน์สำหรับการทำตารางสรุปผลข้อมูล ในรูปแบบตาราง และ กราฟ Pivot Table กับการสรุปข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล การสร้างและการแก้ไข Pivot Table การอ่านค่าจาก Pivot Table Pivot Chart Report การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ Slicer

Power BI
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สอน การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization สอนการใช้ DAX เบื้องต้น สามารถสอนตามไฟล์งานของลูกค้าได้

ฟรีแลนซ์
sirichai

มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต ทำงานด้วย Dashboard Power BI , Excel สามารถใช้ Function Excel ได้อย่างดี

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน