วิเคราะห์งานโดยใช้ PowerBI

วิเคราะห์งานทุกชนิดโดย Power BI

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วิเคราะห์งานโดยใช้ PowerBI
  • 1. ใช้ไฟล์ Excel ในการสร้างงาน
  • 2. สร้างกราฟในหลายมุมมอ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์งาน Power BI

ฟรีแลนซ์
sirichai
sirichai

มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต ทำงานด้วย Dashboard Power BI , Excel สามารถใช้ Function Excel ได้อย่างดี

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน