วิเคราะห์ข้อมูล,ยอดขายและKPI Operationต่างๆ สร้าง Report By Excel,Power BI,PPและรับสอนการใช้งานExcel

-วิเคราะห์งานทุกประเภทด้วย Pivot Table , กราฟ , สูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการทราบ -สร้าง Dashboard โดย Excel , Power BI , Google Data Studio -ต้องบอกรูปแบบงานที่ต้องการ , สามารถสร้าง Template ในการวิเคราะห์ได้ -สามารถลดขั้นตอนการทำงานแต่ละ Process ลงได้ ด้วยไฟล์ Excel -รับสอน ออกแบบการวิเคราะห์ สอนทำไฟล์ Pivot Table , กราฟและการสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน -ประเมินแบบสอบถามด้วยวิธีทางสถิติ และทำรายงานการวิเคราะห์แบบประเมิน -วิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ ความยากง่าย, ตรวจข้อสอบ , ตัดเกรด ตัวอย่างการวิเคราะห์ 1.งานคลังสินค้า อายุของสินค้าในคลัง คำนวณกำหนดMin Max ด้วย คณิตศาสตร์ ,สถานะของสินค้าแต่ละItem ในคลังสินค้า 2.งานบัญชี รู้สถานะของทรัพย์สินต่างๆ 3.วิเคราะห์ยอดขาย , Product , กลุ่มลูกค้า 4.วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ , คำนวณกำไรจากการขาย 5.วิเคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 6.วิเคราะห์แบบประเมินและข้อสอบด้วยวิธีทางสถิติ 7.งานอื่นๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการทราบ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล,ยอดขายและKPI Operationต่างๆ สร้าง Report By Excel,Power BI,PPและรับสอนการใช้งานExcel
  • 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ จำแนก แยกเเยะ ปรับข้อมูลบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์
  • 2. วิเคราะห์ ตามรูปแบบที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-งานตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
sirichai
sirichai

มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Data Analysis ในงาน Operation เช่น งานคลังสินค้า , ขาย , จัดซื้อ, การเงิน , บัญชี , ผลิต ทำงานด้วย Dashboard Power BI , Excel สามารถใช้ Function Excel ได้อย่างดี

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน