รับเขียนบทความทั้งสั้นและยาวค่ะ / article / Advertorial / Contents นำเสนอ Product ต่างๆ นะคะ ^ ^

Copy Writer / article / Advertorial / Contents เฉพาะบทความ / 1 บทความ บทความสั้นๆ สำหรับนำไปทำ Contents นำเสนอ Product ต่างๆ ราคา 400 - 500 บาท บทความยาว สำหรับนำไปเป็น article / Advertorial บน Website ราคา 1000 - 2000 บาท ( บทความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ) บทความ + Art work ( Banner AD ) / 1 บทความ บทความสั้นๆ สำหรับนำไปทำ Contents นำเสนอ Product ต่างๆ ราคา 1500 - 3000 บาท บทความยาว สำหรับนำไปเป็น article / Advertorial บน Website ราคา 2000 - 5000 บาท ( บทความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ) บทความ + ภาพถ่าย (ภาพประกอบ) / ( ส่ง Product มาให้ถ่ายภาพ ) ราคาภาพถ่าย 3 - 5 ภาพ 2500 บาท ราคาภาพถ่าย 5 - 10 ภาพ 5000 บาท ( เดินทางไปถ่ายภาพนอกสถานที่ ) ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่และการเดินทางที่ตกลงกันก่อนนะคะ **ราคาภาพยังไม่รวมบทความนะคะ รายละเอียดการเตรียมงานนะคะ 1. คุยงาน รายละเอียดต่าง ๆ เพียงบอกสิ่งที่ต้องการกับเราค่ะ 2. ส่งรายละเอียด Product ให้กับเราแล้วมาสรุปกันนะคะ 3. ส่งงานทาง E-mail or google drive คะ ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับคิวงานและเนื้องานที่คุยกันนะคะ จะทำงานให้เร็วและดีที่สุดค่ะ^ ^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความทั้งสั้นและยาวค่ะ / article / Advertorial / Contents นำเสนอ Product ต่างๆ นะคะ ^ ^

  • 1. 1. ส่ง Brife รายละเอียดต่าง ๆ คุยงาน เพียงบอกสิ่งที่ต้องการกับเราค่ะ
  • 2. 2. ส่งรายละเอียด Product ให้กับเราแล้วมาสรุปกันนะคะ
แพ็กเกจ
เฉพาะเขียนบทความ / article / Advertorial / Contents
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับเขียนบทความทั้งสั้นและยาวค่ะ / article / Advertorial / Contents นำเสนอ Product ต่างๆ นะคะ ^ ^ เฉพาะบทความ / article / Advertorial / Contents Copy Writer / article / Advertorial / Contents เฉพาะบทความ / 1 บทความ บทความสั้นๆ สำหรับนำไปทำ Contents นำเสนอ Product ต่างๆ ราคา 400 - 500 บาท บทความยาว สำหรับนำไปเป็น article / Advertorial บน Website ราคา 1000 - 2000 บาท ( บทความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ) ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรูปแบบของบทความที่ตกลงกันนะคะ ^ ^

บทความ + Art work ( Banner AD )
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความ + Art work ( Banner AD ) Copy Writer / article / Advertorial / Contents บทความ + Art work ( Banner AD ) / 1 บทความ บทความสั้นๆ สำหรับนำไปทำ Contents นำเสนอ Product ต่างๆ ราคา 1500 - 3000 บาท บทความยาว สำหรับนำไปเป็น article / Advertorial บน Website ราคา 2000 - 5000 บาท ( บทความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ) ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรูปแบบของบทความที่ตกลงกันนะคะ ^ ^

บทความ + ภาพถ่าย (พร้อมถ่ายภาพประกอบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Copy Writer / article / Advertorial / Contents บทความ + ภาพถ่าย (ภาพประกอบ) บทความสั้นๆ สำหรับนำไปทำ Contents นำเสนอ Product ต่างๆ ราคา 400 - 500 บาท บทความยาว สำหรับนำไปเป็น article / Advertorial บน Website ราคา 1000 - 2000 บาท ( บทความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ) ( ส่ง Product มาให้ถ่ายภาพ ) ราคาภาพถ่าย 3 - 5 ภาพ 2500 บาท ราคาภาพถ่าย 5 - 10 ภาพ 5000 บาท ( เดินทางไปถ่ายภาพนอกสถานที่ ) ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่และการเดินทางที่ตกลงกันก่อนนะคะ **ราคาภาพยังไม่รวมบทความนะคะ

ฟรีแลนซ์
Alis

I'm Creative Producer / Creative Director / Art Director & Brand Designer รับงาน Concept idea, Story Board, Graphic Design ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เขียนบทความ และ คอนเทนท์

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน