ออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบ ช่วยกำหนด Theme, mood and tone เว็บไซต์ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบ ช่วยกำหนด Theme, mood and tone เว็บไซต์ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และให้เว็บไซต์ช่วยสื่อสารความรู้สึก บ่งบอกบุคลิกภาพ บ่งบอกตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ หรือสินค้าในเว็บไซต์ ออกแบบด้วยการ Customize ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในคุณค่า เอกลักษณ์และแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เราออกแบบเว็บไซต์โดยมีความเชื่อว่า เว็บไซต์เหมือนเป็นกับสถานที่ที่จะต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมให้เหมือนกับการได้เข้ามาสัมผัสกับอัตลักษณ์ คุณค่า และตัวตนของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ให้เกิดความเข้าใจผ่านภาพ ผ่านการเลือกใช้สี mood and tone ลักษณะฟอนต์ และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนอกจากออกแบบให้มีความสวยงาม สะอาดตา สามารถสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์แล้วเรายังออกแบบโดยคำนึงการให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ใช้งานง่าย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไฟล์การออกแบบเว็บไซต์ PDF. Portfolio https://payakaworld.wixsite.com/payakaworld (Organic Clothe) https://alindadalyn.wixsite.com/goodstuffs (Household Shop) https://alindadalyn.wixsite.com/restingpoint (Bed and Breakfast) http://jinseinoharu.lnwshop.com/ (Homecooking Online Class) https://jinseinoharu.teachable.com/ (Homecooking Online Platform)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบ ช่วยกำหนด Theme, mood and tone เว็บไซต์ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

  • 1. 1. หลังจากที่ลูกค้าตกลงรายละเอียดเบื้องต้นกับผู้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าส่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้มาให้ผู้จัดทำครบถ้วน และจะเริ่มนับจากวันที่ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนเป็นวันเริ่มทำงานวันที่ 1 หรือหากมีปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถตกลงกันอีกทีได้ค่ะ
  • 2. 2.ทำการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นให้ลูกค้าตรวจสอบ ในส่วนการออกแบบนี้แก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกินกว่า 2 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 500 บาท และหากส่งผลต่อระยะเวลาทำงานก็อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาทำงานจากตามกำหนดเดิม
แพ็กเกจ
Basic Design
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบเว็บไซต์โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ช่วยกำหนดสีบนเว็บไซต์ Theme, Mood and Tone ต่างๆ การเลือกใช้ Font เบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็น Reference ทำเว็บไซต์ต่อได้ด้วยตัวเอง

Advance Design (ทั้งในหน้าจอ Desktop และ Mobile)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ออกแบบเว็บไซต์โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ช่วยกำหนดสีบนเว็บไซต์ Theme, Mood and Tone ต่างๆ การเลือกใช้ Font เบื้องต้น ช่วยจัดองค์ประกอบของเว็บไซต์ จัดตำแหน่งการวางรูป เนื้อหา หรือวีดีโอ การแสดงผลของ Featured ต่างๆ ช่วยทำ Site Map เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็น Reference ทำเว็บไซต์ต่อได้ด้วยตัวเอง

ฟรีแลนซ์
อาลินดา

รับออกแบบและทำเว็บไซต์ ช่วยกำหนด Theme, Mood and Tone ของเว็บไซต์เพื่อตรงกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เกรดสี ตัดต่อวิดีโอ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน