ดูแล Alibaba gold member ทำ SEO บน Alibaba.com โพสต์สินค้า ทำร้านค้าให้น่าสนใจ เพิ่มโอกาสขายสินค้า

- ทำ SEO บน Alibaba.com และทำให้สินค้าที่ต้องการขึ้นหน้าแรกในคำค้นหานั้นๆ - จัดทำข้อมูลบริษัทให้เตรียมพร้อมขายบน Alibaba.com ตรงความต้องการของผู้ซื้อ - โพสต์สินค้าใหม่ให้สวยงาม ข้อมูลครบถ้วน และแก้ไขพร้อมปรับปรุงโพสต์สินค้าเก่า เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็น - คัดกรองและค้นหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพบน Alibaba.com - ส่งสรุปรายงานการใช้งานพร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผล - ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Alibaba.com ของคุณลูกค้า พร้อมกับประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ดูแล Alibaba gold member ทำ SEO บน Alibaba.com โพสต์สินค้า ทำร้านค้าให้น่าสนใจ เพิ่มโอกาสขายสินค้า

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่อยากได้ และระยะเวลาที่ต้องการ
  • 2. ผู้ให้บริการนำเสนอบริการ และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ให้ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
Basic package
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1) ใส่รายละเอียดข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน และตรงความต้องการของผู้ซื้อ 2) โพสต์สินค้าให้สวยงาม 20 รายการ/เดือน 3) แก้ไขและปรับปรุงโพสต์สินค้าเก่า รวมถึงโพสต์สินค้าซ้ำ 20 รายการ/เดือน 4) ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อทำ SEO และทำให้สินค้าที่ต้องการขึ้นหน้าแรกในคำค้นหานั้นๆ 5) คัดกรองและค้นหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพบน Alibaba.com 6) จัดเตรียม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Alibaba.com ของผู้ว่าจ้าง 7) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

Standard package (แนะนำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1) ใส่รายละเอียดข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน และตรงความต้องการของผู้ซื้อ 2) โพสต์สินค้าให้สวยงาม 25 รายการ/เดือน 3) แก้ไขและปรับปรุงโพสต์สินค้าเก่า รวมถึงโพสต์สินค้าซ้ำ 25 รายการ/เดือน 4) ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อทำ SEO และทำให้สินค้าที่ต้องการขึ้นหน้าแรกในคำค้นหานั้นๆ 5) คัดกรองและค้นหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพบน Alibaba.com 6) จัดเตรียม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Alibaba.com ของผู้ว่าจ้าง 7) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

Premium package
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1) ใส่รายละเอียดข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน และตรงความต้องการของผู้ซื้อ 2) โพสต์สินค้าให้สวยงาม 30 รายการ/เดือน 3) แก้ไขและปรับปรุงโพสต์สินค้าเก่า รวมถึงโพสต์สินค้าซ้ำ 30 รายการ/เดือน 4) ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อทำ SEO และทำให้สินค้าที่ต้องการขึ้นหน้าแรกในคำค้นหานั้นๆ 5) คัดกรองและค้นหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพบน Alibaba.com 6) จัดเตรียม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Alibaba.com ของผู้ว่าจ้าง 7) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Suppakorn

รับทำ SEO บน Alibaba.com ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสการมองเห็นของลูกค้า การใช้คีย์เวิร์ดต่างๆ เพื่อให้เจอสินค้าได้ง่าย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นแอดมินใช้งาน account อย่างมีประสิทธิภพ และทำให้รานค้าอยู่ในลำดับต้นๆ ของการค้นหา

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน