แก้ไข / ปรับปรุงเว็บไซท์เดิม / ดูแลเว็บไซท์ / สร้างเว็บไซท์ใหม่

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซท์ (web application) ดูแลให้คำปรึกษา แก้ไขเว็บไซท์ ปรับปรุงเว็บใหม่ สร้างเว็บใหม่ web Programming , Responsive design ประสบการณ์กว่า 10 ปี ภาษา PHP , html , Javascript , JQUERY , CSS , SCSS , Bootstrap , CodeIgniter 3-4 , MVC ฐานข้อมูล MySQL , MSSQL , MariaDb ออกแบบ PhotoShop , illustrator , template engine Server : Windows, Linux , AWS Option : API , Ajax พัฒนาโปรแกรมใหม่ตามต้องการโดย Concept Private MVC ออกแบบ จัดทำ ทดสอบ และนำขึ้นระบบพร้อมใช้งานจริง =========================================== ต้องการงานด่วน งานเร็วแจ้งได้ บริการฉับไวในราคามิตรภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ไข / ปรับปรุงเว็บไซท์เดิม / ดูแลเว็บไซท์ / สร้างเว็บไซท์ใหม่

  • 1. พูดคุยและเก็บข้อมูลโปรเจคเบื้องต้น
  • 2. วิเคราะห์โปรเจค นำเสนอรูปแบบการทำงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์ใหม่ (มีฐานข้อมูล / ไม่มีมีฐานข้อมูล Static Web / Redesign)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เว็บแอพลิเคชั่นพร้อมระบบจัดการหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ หรือตามที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มงาน

Fix Bug แก้ไขเว็บเดิม (แก้บั๊ก) อัตราค่าบริการคิดตามจำนวนจุดที่แก้ไข
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เว็บไซท์ที่ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามจุดต่างๆ โดยอัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 2 จุด 1500 บาท จุดถัดไปจุดละ 888 บาท

Exclusive Web Maintenance / ดูแลเว็บไซท์ต่อเนื่องดั่งคนพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เว็บไซท์เดิมที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา หรือขัดข้องกู้คืนระบบให้สามารถได้ไม่เกิน 1 ช.ม. (ประเมินและปรับเปลี่ยนตามสภาพงานปัจจุบัน) - แก้ไขอัพเดทบางส่วนของโปรแกรมเล็กน้อยเพื่อให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้น (ไม่รวมการพัฒนาโมดูลใหม่ๆ) - ให้คำปรึกษาด้าน web site การทำ SEO เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
Nawapat

ดูแลให้คำปรึกษา แก้ไขเว็บไซท์ ปรับปรุงเว็บใหม่ สร้างเว็บใหม่ web Programming , Responsive design ประสบการณ์กว่า 9 ปี ภาษา PHP , html , Javascript , JQUERY , CSS , SCSS , Bootstrap ฐานข้อมูล MySQL , MSSQL , MariaDb ออกแบบ PhotoShop , illustrator , template engine Server : Windows, Linux , AWS

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน