รับดึงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Web scraping using python programming)

รับงาน 3 แบบ 1.web scarping ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น shopee lazada amazon หรือตาม social network 2.นำข้อมูลมาทำ dashboard ผ่าน data studio 3.ทำโปรแกรมสำเร็จรูปใช้สำหรับ clean data หรือจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับดึงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Web scraping using python programming)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ลูกค้าต้องการข้อมูลอะไร จากเว็บไซต์ไหน เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดตรงกัน
  • 2. สรุปราคา และระยะเวลาในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ค้าขายออนไลน์ ,Social network
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับ code ในภาษา python ที่เขียนขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล ได้ข้อมูลที่ต้องการเป็นไฟล์ excel หรือ csv ตามกำหนด พร้อมทั้งไฟล์รูปภาพสินค้าต่างๆ

ทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้ใช้ clean data
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับโปรแกรมเป็นไฟล์ exe สำเร็จรูปใช้สำหรับการจัดการข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อแก้ไขการทำซ้ำ

จัดทำ Dashboard จากข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ทำ dashboard ผ่าน google data studio จากข้อมูลที่ลูกค้าต้องการหรือเตรียมข้อมูลมาเอง

ฟรีแลนซ์
Akkrawin

ทำงานทางด้าน data ถนัดการเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ แล้วนำมาทำเป็น database หรือ dashboard ตามความต้องการ รวมถึงการออกแบบและดีไซต์ฐานข้อมูลต่างๆ

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน