รับปรึกษา ตรวจ-ร่างสัญญาและเอกสารกฎหมายภาษาไทย-อังกฤษ

สวัสดีครับ ความเข้าใจเล็กน้อย ก่อนร่วมงาน เพื่อความสบายใจระหว่างกันครับ 1. ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นประโยชน์กับท่านอย่างมาก ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการจ้าง 2. ท่านจะได้รับงานอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กรณีงานไม่ซับซ้อน ผมส่งงานได้ภายใน 1-3 วันทำการ หากงานซับซ้อนอาจนานกว่านั้น แต่ท่านจะได้รับรายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะ 3. เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าได้ให้ข้อมูลผมครบถ้วน เมื่อชำระค่าจ้างตามกติกาของ FastWork แล้ว อาจนัดประชุม โทรศัพท์ หรือวีดีโอคอลตามที่ท่านสะดวก 4. ท่านจะได้รับหลักฐานการรับส่งเอกสาร ในกรณีที่ต้องการหลักฐานการรับส่งเอกสารทางกฎหมาย เช่น โนติส หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง 5. ท่านจะได้รับมอบงานและข้อมูล ตามช่องทางที่ท่านสะดวก สุดท้ายนี้ ท่านจะได้รับการปฎิบัติตามหลักวิชาชีพซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ แถมด้วยการเก็บสำเนาข้อมูลไว้ให้ 5 ปี นับแต่วันที่ส่งงาน ท่านขอคัดสำเนาได้ในวันเวลาทำการ รับได้ภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หวังว่าคงเพียงให้เราเข้าใจกันในระดับหนึ่ง ต้องการให้ผมทำงานให้ ทิ้งข้อความไว้ แล้วผมจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดครับ ขอบคุณครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ค่าทนายความไม่รวมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอากร ค่าฤชาธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนด 2. กรณีการเดินทางออกนอกพื้นที่ ลูกค้ารับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักตามตกลงตามอัตราค่าเดินทางและค่าที่พักที่ราชการกำหนด 3. การรับรองลายมือชื่อหรือเอกสาร "โนตารี" สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ เริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษา ตรวจ-ร่างสัญญาและเอกสารกฎหมายภาษาไทย-อังกฤษ

  • 1. รับฟังความต้องการ
  • 2. เสนอช่องทางตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ กำหนดเวลาส่งมอบงาน ตกลงจ้าง จ่ายค่าจ้าง ส่งงาน แก้งาน อนุมัติงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น 3,500 บาท หรือตามตกลงขึ้นกับความยากง่ายของงาน กำหนดเวลาส่งมอบงานตั้งแต่ 1-3 วันทำการหรือมากกว่านั้น ขึ้นกับความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Akenarin

ให้บริการ "กฎหมายธุรกิจ" ให้ปรึกษากฎหมาย ร่าง-จัดเตรียมเอกสารกฎหมาย เช่น บันทึกข้อตกลง สัญญาต่างๆ หนังสือทวงถาม และว่าความในสถาบันอนุญาโตตุลาการและศาลยุติธรรม มีประสบการณ์กว่า 18 ปี เข้าใจงานง่าย แก้ปัญหาเป็น ส่งงานตรงเวลา ให้บริการทั้งภาษาไทย-อังกฤษ สนใจใช้บริการ สอบถามเบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน