ติว แนะนำการบ้าน ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฝึกหัดเนื้อหาบทเรียน การบ้าน การทำโจทย์ แนะนำเทคนิคต่างๆ ในการทำแบบฝึกหัด สามารถติวได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ปูพื้นฐานหากใครต้องการนับหนึ่งใหม่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติว แนะนำการบ้าน ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  • 1. ติดต่อจ้างงานโดยแจ้งรายละเอียดงานหรือเนื้อหาที่ต้องการให้ทำ
  • 2. ส่งรายละเอียดข้อสงสัย โจทย์ แบบฝึกหัด การบ้าน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

กรณีส่งเอกสารข้อสงสัยมาก่อนเท่านั้น 1.ไฟล์ เฉลย ที่ได้จากการสอนสด 2.ไฟล์ เฉลย พร้อมคำอธิบาย กรณีต้องการแค่ตัวงาน 3. นัดล่วงหน้าเท่านั้น 4. เดี๋ยว 250 บาท/2 ชั่วโมง กลุ่ม (5-100) 200 บาท/2 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
จิโรจ

จบการศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์การทำงาน อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ติวออนไลน์ กวดวิชา ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์โครงการ มีประสบการณ์การทำผลงานนำเสนอในรูปแบบวิชาการ การแปลงานวิจัย การสรุปเนื้อหาเพื่อทำ Presentation

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
56 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน