- รับพิมพ์งานทั่วไป รายงาน คีย์ข้อมูล ทำตารางแผนภูมิต่างๆ

- รับพิมพ์งาน รายงานทั่วไป ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - รับคีย์ข้อมูลในโปรแกรม Word และ Excel ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - รับพิมพ์งานทั่วไปทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะพิมพ์ 1 แผ่น หรือ พิมพ์เป็นเล่มรายงาน - รับทำแผนภูมิต่างๆในโปรแกรม Word และ Excel - ความเร็วในการพิมพ์ ภาษาไทย (35 คำ/นาที) , ภาษาอังกฤษ (37 คำ/นาที)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ - รับพิมพ์งานทั่วไป รายงาน คีย์ข้อมูล ทำตารางแผนภูมิต่างๆ

  • 1. ตกลงคุยรายละเอียดต่างๆกับลูกค้า เช่น จำนวนหน้า รูปแบบฟอนต์ ประเภทงาน ระยะเวลา
  • 2. ลูกค้าส่งรูปแบบตัวอย่างงานที่จะให้ทำมาให้ทางฟรีแลนซ์ (ส่งเป็นลายมือเขียนของลูกค้าเอง หรือส่งมาเป็นไฟล์ก็ได้ค่ะ)
แพ็กเกจ
จำนวนหน้า ตำกว่า 100 หน้า ตกแผ่นละ 10 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ระยะการทำงาน 1-2 วัน หลังจากที่ทางฟรีแลนซ์กับลูกค้าคุยตกลงกันแล้ว - ลูกค้าสามารถกำหนดฟอนต์และขนาดตัวอักษรต่างๆในแต่ละหัวข้อให้แตกต่างกันได้ - สามารถขอปรับให้แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง (ฟรีค่ะ) - ถ้าให้แก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดเพิ่มครั้งละ 5 บาท/ หน้า - ชนิดไฟล์ที่ทางลูกค้าจะได้รับ (.jpg ,.doc และอื่นๆ สามารถลองคุยสอบถามกันได้ก่อนค่ะ) ราคา - จำนวนหน้าต่ำกว่า100 หน้า (ตกราคาแผ่นละ 10 บาท)

จำนวนหน้าเกิน 100 หน้า ตกแผ่นละ 9 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระยะการทำงาน 2-3 วัน หรือตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ หลังจากที่ทางฟรีแลนซ์กับลูกค้าคุยตกลงกันแล้ว - ลูกค้าสามารถกำหนดฟอนต์และขนาดตัวอักษรต่างๆในแต่ละหัวข้อให้แตกต่างกันได้ - สามารถขอปรับให้แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง (ฟรีค่ะ) - ถ้าให้แก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดเพิ่มครั้งละ 5 บาท/ หน้า - ชนิดไฟล์ที่ทางลูกค้าจะได้รับ (.jpg ,.doc และอื่นๆ สามารถลองคุยสอบถามกันได้ก่อนค่ะ) ราคา - จำนวนหน้าเกิน 100 หน้า (ตกราคาแผ่นละ 9 บาท)

ฟรีแลนซ์
ธิตินันท์

การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ เอกการจัดการ วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประสบการณ์การทำงาน : ทำงานตำแหน่งแอดมินในบริษัทประมาณ 1ปีครึ่ง ความถนัด/ความสามารถ : พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว , ใช้โปรแกรม word , excel , powerpoint ได้ , มีความคิดสร้างสรรค์

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน