milestone

รีวิวร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และสินค้าต่างๆ

ไปยังสถานที่ที่ผู้จ้างต้องการจะให้รีวิว ถ่ายรูปเมนู จานอาหารต่างๆด้วยกล้อง DSLR จัดองค์ประกอบให้สวยงาม เขียนบรรยายรสชาติอาหาร บรรยากาศ และสรุปราคา รวมถึงภาพรวมต่างๆของร้าน พร้อมแนบแผนที่ทางไปร้าน

แพ็กเกจ
Normal Formula
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- รีวิวร้านอาหารลง pantip.com หรือ wongnai.com หรือ - ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Word พร้อม PDF รวมถึงแนบภาพต้นฉบับพร้อมระบุเลขภาพเพื่อนำไปประกอบกันกับรีวิวเพื่อลงเว็บไซต์ (เผื่อผู้จ้างอยากนำไปลงเพจหรือเว็บส่วนตัว) สามารถให้แก้งานได้ 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าจะพอใจ พร้อมชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน เพราะอยากให้ผู้จ้างได้รับงานที่ดีที่สุด

Social addicted
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

รีวิวร้านอาหาร/สินค้า/เครื่องดื่ม/ของหวาน ลง Social Network 2 ช่องทาง ได้แก่ - Pantip.com - Wongnai.com (ได้ทั้ง 2 ช่องทาง) คิดค่าเดินทางราคาเดียว 200 บาท

Social addicted II
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

รีวิวร้านอาหาร/สินค้า/เครื่องดื่ม/ของหวาน ลง Social Network 3 ช่องทางได้แก่ - Facebook (ส่วนตัว) - Pantip.com - Wongnai.com คิดค่าเดินทางราคาเดียว 200 บาท

ฟรีแลนซ์
Kamonchanok

เป็นคนชอบเขียนเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่ได้เจอในแต่ละวัน บางครั้งก็อยากจะแบ่งปันอะไรดีๆที่ได้เจอ เช่น การรีวิวอะไรต่างๆ เป็นต้น เจออะไรดีๆก็อยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกัน ให้แพร่หลายมากขึ้น เพราะคิดว่าอะไรที่ดี ก็ควรจะเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น :)

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน