milestone

รับถ่ายรูปคน / Portrait / สินค้า

รับงานจากผู้ว่าจ้าง จากนั้นตกลงเรื่องสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการให้ถ่ายภาพ และตกลงราคา นัดวัน เวลา และสถานที่ จากนั้นเดินทางไปถ่ายภาพ และส่งรูปให้ทั้งแบบแต่งแล้วผ่านโปรแกรมและแบบไฟล์ต้นฉบับ

แพ็กเกจ
Basic Photo
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ก่อนเป็นผลงานสิ้นสุด จะส่งให้ตรวจสอบและส่งให้เป็นไฟล์ที่แต่งแล้วและไฟล์ต้นฉบับด้วยการส่งผ่าน Google-drive หรือใส่แผ่น CD/DVD พร้อมส่งไปรษณีย์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - โดยสรุปแล้ว จะได้ผลงานสำเร็จเป็น CD หรือ DVD ที่มีภาพบันทึกอยู่ อาจนัดรับหรือส่งไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออัพลง drive ที่ผู้จ้างต้องการได้ - จำนวนภาพ ไม่เกิน 50 รูป ในราคา 2,000 บาท - ถ้ามีค่าเดินทาง คิดราคาเดียว 200 บาท - ราคางานสามารถปรับลดได้อีกตามความเหมาะสม

Special Photo
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- ก่อนเป็นผลงานสิ้นสุด จะส่งให้ตรวจสอบและส่งให้เป็นไฟล์ที่แต่งแล้วและไฟล์ต้นฉบับด้วยการส่งผ่าน Google-drive หรือใส่แผ่น CD/DVD พร้อมส่งไปรษณีย์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - โดยสรุปแล้ว จะได้ผลงานสำเร็จเป็น CD หรือ DVD ที่มีภาพบันทึกอยู่ อาจนัดรับหรือส่งไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออัพลง drive ที่ผู้จ้างต้องการได้ - จำนวนภาพ 50-100 รูป ในราคา 3,000 บาท - ถ้ามีค่าเดินทาง คิดราคาเดียว 200 บาท - ราคางานสามารถปรับลดได้อีกตามความเหมาะสม

VIP Photo
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

- ก่อนเป็นผลงานสิ้นสุด จะส่งให้ตรวจสอบและส่งให้เป็นไฟล์ที่แต่งแล้วและไฟล์ต้นฉบับด้วยการส่งผ่าน Google-drive หรือใส่แผ่น CD/DVD พร้อมส่งไปรษณีย์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - โดยสรุปแล้ว จะได้ผลงานสำเร็จเป็น CD หรือ DVD ที่มีภาพบันทึกอยู่ อาจนัดรับหรือส่งไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออัพลง drive ที่ผู้จ้างต้องการได้ - จำนวนภาพ 100-150 รูป ในราคา 4,000 บาท - ถ้ามีค่าเดินทาง คิดราคาเดียว 200 บาท - ราคางานสามารถปรับลดได้อีกตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
Kamonchanok

เป็นคนชอบเขียนเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่ได้เจอในแต่ละวัน บางครั้งก็อยากจะแบ่งปันอะไรดีๆที่ได้เจอ เช่น การรีวิวอะไรต่างๆ เป็นต้น เจออะไรดีๆก็อยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกัน ให้แพร่หลายมากขึ้น เพราะคิดว่าอะไรที่ดี ก็ควรจะเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น :)

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน