ให้บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี และตรวจสอบบัญชี

📌 ให้บริการจัดทำบัญชีจนถึงปิดงบรายเดือน ด้วยโปรแกรม Express เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน รวมถึง 📌 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50, 51 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30, 36 และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1, 3, 53 📌 ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น 7,999 บาท 📌 ให้คำปรึกษาตลอดการดูแล ฟรี!! 📢 รับทำบัญชีและยื่นภาษี โดยจะปิดงบให้ท่านทุกเดือน พร้อมให้คำแนะนำด้านภาษี ข้อควรระวังที่จะผิดต่อมาตรฐานการบัญชีหรือป้องกันการมีปัญหากับสรรพากรให้ท่านทราบตลอดการให้บริการ 📢 ตรวจสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 🔈🔉🔊 จัดทำและดูแลโดยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เชี่ยวชาญในเรืองของการทำบัญชี ภาษี พร้อมดูแลให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจของท่านในทุกเรื่องค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี และตรวจสอบบัญชี

  • 1. ลงบัญชีเอกสารรับ-จ่าย ประจำวัน
  • 2. จัดทำสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ-ขาย, สมุดรายวันรับจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป
แพ็กเกจ
ให้บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

📚 บริการรับทำบัญชี โดยจะรับเอกสารจากท่านในวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการยื่นภาษีภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งทำเอกสารให้ท่านนำเงินไปชำระภาษีได้ทันที

ตรวจสอบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

📚 การตรวจสอบบัญชีเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีพร้อมทั้งจัดทำ ภ.ง.ด 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี) และ ภ.ง.ด 50 ให้ท่านพร้อมกับงบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ฟรีแลนซ์
ลลิตพรรณ

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เชี่ยวชาญในเรืองของการทำบัญชี ภาษี รวมถึงงานตรวจสอบบัญชี จึงมั่นใจได้ว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ของงบการเงินได้ค่ะ

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน