Admin social media/ ดูแลเพจ ตอบลูกค้า รับออเดอร์ ปิดการขาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา คือ แอดมินแบบฟูลไทม์ ทำให้การดูแลลูกค้าของคุณ มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะกับเจ้าของกิจการที่ไม่มีเวลามาดูแลงานหลังบ้านหรือประกอบธุรกิจหลายอย่างพร้อมกัน ช่องทางที่รับดูแล -Facebook page -Instagram -Line ช่วงเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00 น. หรือแล้วแต่ตกลง โดยลูกค้าสามารถเลือกเวลาที่ต้องการได้ เหตุผลที่ควรจ้างเรา 1. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 2. ตอบไวทันที 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากกว่า 3 ปี 4. เข้าใจความต้องการของลูกค้า ตอบคำถาม รับออเดอร์ สรุปยอด ปิดการขายและสามารถรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี 5.ใส่ใจรายละเอียดการทำงานและพร้อมดูแลลูกค้าตลอดการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Admin social media/ ดูแลเพจ ตอบลูกค้า รับออเดอร์ ปิดการขาย

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน ระยะเวลาการทำงานและแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ตกลงรายละเอียดการทำงาน ขอบเขตงานต่าง ๆ
แพ็กเกจ
แพคเกจ A
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราย 3 วัน 1. ทำงาน 3 วัน/สัปดาห์ ลูกค้าสามารถเลือกวันได้ 2. ดูแลเพจ ตอบคำถาม รับออเดอร์ ปิดการขาย สรุปรายชื่อลูกค้า โดยตอบแชทไม่เกิน 40 คน/ 1 ช่องทาง / วัน 3. เวลาทำงาน 09.00-19.00 น. หรือตามแต่ตกลง 4. พักกลางวัน 1 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถกำหนดได้ 5. ชำระเงินก่อนลงมือทำงาน

แพคเกจ B
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

รายสัปดาห์ 6 วัน 1. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ลูกค้าสามารถเลือกวันได้ 2. ดูแลเพจ ตอบคำถาม รับออเดอร์ ปิดการขาย สรุปรายชื่อลูกค้า โดยตอบแชทไม่เกิน 50 คน/ 1 ช่องทาง / วัน 3. เวลาทำงาน 09.00-19.00 น. หรือตามแต่ตกลง 4. พักกลางวัน 1 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถกำหนดได้ 5. ชำระเงินก่อนลงมือทำงาน

แพคเกจ C
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

รายเดือน 1. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ลูกค้าสามารถเลือกวันได้ 2. ดูแลเพจ ตอบคำถาม รับออเดอร์ ปิดการขาย สรุปรายชื่อลูกค้า โดยตอบแชทไม่เกิน 50 คน/ 1 ช่องทาง / วัน 3. เวลาทำงาน 09.00-19.00 น. หรือตามแต่ตกลง 4. พักกลางวัน 1 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถกำหนดได้ 5. ชำระเงินก่อนลงมือทำงาน

ฟรีแลนซ์
สวิตา

มีประสบการณ์การเป็นแอดมินมากกว่า 3 ปี เกี่ยวกับร้านกาแฟและร้านเสื้อผ้าดังนั้นจึงมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและสามารถรับมือแก้ปัญหากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ใส่ใจรายละเอียดการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี มองโลกในแง่บวกและมีจิตใจในการให้บริการอยู่เสมอ

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน