การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในเก็ยและการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบตารางสำหรับการคีย์และวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปเล่มตามลักษณะงานวิจัย โดยที่ลูกค้าเป็นผู้เก็บข้อมูลเองหรือจะใช้แบบสอบถามที่ลูกค้ามีในการเก็บข้อมูล โดยทางเราจะเป็นคีย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

  • 1. แจ้งรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องการพร้อมความต้องการพิเศษ (ถ้ามี)
  • 2. ลูกค้าต้องส่งข้อมูลที่ต้องการให้วิเคราะห์อย่างเร็วที่สุด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

ไฟล์รายงานประเภท Word, PDF หรือไฟล์ประเภทอื่นที่ลูกค้าต้องการ (คีย์ข้อมูล พร้อมหาข้อมูล วิเคราะห์ และจัดเรียงตามรูปแบบ)

ฟรีแลนซ์
ณัฐธัญญา

ปัจจุบันเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทำ visualization ได้ สามารถไช้ Microsoft พื้นฐานและโปรแกรม Tableau ได้

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน