รับพัฒนา และออกแบบ Json Rest API

รับพัฒนา และออกแบบ Json Rest API สำหรับเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลกับ Mobile Application หรือ 3rd Party อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน พัฒนาโปรแกรมบน C# .net core, เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, PostgreSQL

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา และออกแบบ Json Rest API

  • 1. คุยรายละเอียดงานและขอบเขตของงานที่จะทำ
  • 2. สรุปความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนา API Spec - บริการออกแบบ Json API Spec ตามความต้องการของลูกค้า - เชื่อมฐานข้อมูล เพื่อแสดง หรือบันทึกข้อมูล 1 ฐานข้อมูล - ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมได้ SQL Server, MySQL หรือ PostgreSQL - ชุดทดสอบ API ผ่าน Postman - Source Code ของโปรแกรมพัฒนาโดยใช้ C# .Net Core - เอกสารอธิบายการเชื่อมต่อ API รูปแบบ Words และ PDF - บริการติดตั้งฟรีครั้งแรก - วันทำงานประมาณ 15 วัน (ขึ้นกับการประเมินเนื้องานที่จัดจ้าง) - ราคาเป็นราคาเบื้องต้น (ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
อภิคุณ

รับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server, PostgreSQL, MySQL โปรแกรมแบบ Windows Application, Web Application, Json API จัดทำรายการแบบ Crystal Report

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน