ออกแบบ Tracking & Progress report และระบบคำนวณอัตโนมัติ ด้วย Excel

ออกแบบตาราง Excel สำหรับงานต่างๆร่วมกับผู้ใช้งานจริง เช่น สถิติการทำงานของผู้รับเหมา, สินค้า, วัสดุอุปกรณ์ต่าง พร้อมทั้งผูกสูตร และสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานจริง และแนะนำวิธีใช้งานและเพิ่มส่วนต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Tracking & Progress report และระบบคำนวณอัตโนมัติ ด้วย Excel

  • 1. จัดประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับลูกค้าผ่าน Google meet
  • 2. จัดทำ Tracking และ Report และอื่นๆ
แพ็กเกจ
Tracking ขนาดเล็ก ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Worksheet < 3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์ Excel 1 ไฟล์ ที่ใช้สำหรับลงข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งส่วนสรุปผลที่สามารถใช้ Analyze, Present, Print หรือประกอบการทำ Report ต่างๆได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้และการเพิ่มเติมส่วนต่างๆด้วยตนเองหลังจากที่ลูกค้าได้งานตามที่ต้องการ และสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีในระยะเวลา 1 เดือน

Tracking ขนาดเล็ก ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Worksheet < 3 หน้า พร้อมทั้งการออกแบบที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ Excel 1 ไฟล์ ที่ใช้สำหรับลงข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งส่วนสรุปผลที่สามารถใช้ Analyze, Present, Print หรือประกอบการทำ Report ต่างๆได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้และการเพิ่มเติมส่วนต่างๆด้วยตนเองหลังจากที่ลูกค้าได้งานตามที่ต้องการ และสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีในระยะเวลา 1 เดือน

Tracking ขนาดใหญ่ ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Worksheet > 3 หน้า พร้อมทั้งการออกแบบที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์ Excel 1 ไฟล์ ที่ใช้สำหรับลงข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งส่วนสรุปผลที่สามารถใช้ Analyze, Present, Print หรือประกอบการทำ Report ต่างๆได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้และการเพิ่มเติมส่วนต่างๆด้วยตนเองหลังจากที่ลูกค้าได้งานตามที่ต้องการ และสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีในระยะเวลา 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
อดิเทพ

ผมเป็น Project Engineer ของบริษัท Local Vendor ของ DTAC มีความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโปรแกรม MS Office มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และเก็บสถิติการทำงานเพื่อทำเป็น Report

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน