ปรึกษากฎหมาย, ธุรกิจ, ร่างสัญญา, เจรจาการค้าระหว่างไทย-เกาหลี : Business between Thai and Korean

- ร่างสัญญา - ทำ notice - กฎหมาย+ธุรกิจ - จัดตั้งบริษัท โดยราคาขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การตกลงผ่าน fastwork ตามลำดับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษากฎหมาย, ธุรกิจ, ร่างสัญญา, เจรจาการค้าระหว่างไทย-เกาหลี : Business between Thai and Korean

  • 1. สอบถามเบื้องต้นทางข้อความ
  • 2. ทนายความพิจารณากำหนดระยะเวลา และราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ค่าบริการเริ่มต้นคือ 3,000 บาท - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร, แอลกอฮอล์ - ร่างสัญญาต่างๆ - หนังสือทวงถาม (Notice) - รับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) - งานที่ได้รับรูปแบบ .docx และ .pdf

ฟรีแลนซ์
Adchara

ทนายความ รับปรึกษากฎหมาย การดำเนินธุรกิจระหว่างไทยและเกาหลี ให้คำปรึกษานักธุรกิจเกาหลีที่สนใจทำธุรกิจในไทย และนักธุรกิจไทยที่ต้องการไปทำธุรกิจที่เกาหลี

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน