ที่ปรึกษา ด้านการใช้ “พรสวรรค์” พัฒนาตนเองด้วย Gallup Strengths Finder

ใครที่เคยทำแบบประเมินของ Gallup Strengths Finder แล้วมีคำถามคาใจว่า “รู้พรสวรรค์..แล้วเอาไปทำอะไรต่อ” ทางนี้มีคำตอบให้คุณได้รู้มากกว่ารายงาน สามารถนำพรสวรรค์ที่มี เอาไปใช้ปรับปรุงพัฒนา ตั้งแต่การคิด อารมณ์ พฤติกรรม วิธีการทำงาน และสื่อสารกับผู้อื่น โดยเริ่มจากหาความถนัดและความชื่นชอบที่มีมากับพรสวรรค์ของคุณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษา ด้านการใช้ “พรสวรรค์” พัฒนาตนเองด้วย Gallup Strengths Finder

  • 1. ผู้รับคำปรึกษา มีรายงานพรสวรรค์ 5 ตัวจากแบบประเมิน Gallup Strengths Finder
  • 2. พูดคุย สอบถาม เซ็คความสบายใจ
แพ็กเกจ
Know your talent เข้าใจพรสวรรค์ เข้าถึงพฤติกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เหมาะกับ - ผู้ที่มีผลของพรสวรรค์ 5 ตัว จากการทำแบบประเมิน Gallup Strengths Finder และต้องการรู้เพิ่มเติมว่า จะใช้ผลที่ได้ออกมานี้ทำอะไรต่อไป - ผู้ที่อยากรู้จักพฤติกรรมทั้งด้านบวก และด้านลบของตัวเอง ที่มีอิทธิพลมาจากพรสวรรค์ ระยะเวลาให้คำปรึกษา 60 นาที ผ่านทาง zoom online

Build on Strength ชูจุดต่าง สร้างจุดแข็ง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เหมาะกับ - ผู้ที่ต้องการปรับปรุง พัฒนาตนเองโดยใช้พรสวรรค์เป็นจุดตั้งต้น - ผู้ที่อยากใช้พรสวรรค์เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง - ผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย สร้างผลงาน เพิ่มรายได้ ด้วยการเปลี่ยนพรสวรรค์เป็นจุดแข็ง ระยะเวลาให้คำปรึกษา 60 นาที ผ่านทาง zoom online x 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chaiyanut

ได้รับการรรับรอง Gallup-Certified Strengths Coach รุ่น 1 ของไทย ตั้งแต่ปี 2015 เชี่ยวชาญการอ่านผลประเมิน Strength และวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมจากพรสวรรค์ ให้กับผู้ทดสอบมามากกว่า 1,000+ คน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษา อบรมสัมมนาด้วย Strengths Finder: พัฒนา talent ด้วย Strengths, สร้างทีมจาก strengths

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน