รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน รับสอบบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท จดจัดตั้งภายในวันเดียว โดยทางเราจะเป็นผู้เตรียมเอกสารทุกอย่างให้ คุณลูกค้ามีหน้าที่เซ็นเอกสาร เราทำงานรวดเร็ว ฉับไว และละเอียดรอบคอบ ทำให้คุณสามารถมีบริษัทได้เพียงแค่ข้ามวัน รับทำบัญชีและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง รับทำบัญชีรายเดือน ปิดบัญชีและนำส่งงบรายปี รวมถึงยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รับสอบบัญชี บริการสอบบัญชี เพื่อให้คุณสามารถยื่นงบการเงินได้อย่างทันท่วงที และไม่มีปัญหาทางภาษีปวดหัวในภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน รับสอบบัญชี

  • 1. ติดต่อพูดคุยรายลักษณะธุรกิจและเป้าหมายของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาและตกลงราคา
แพ็กเกจ
ทำบัญชีรายเดือนและปิดงบการเงินสำหรับนิติบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เอกสารไม่เกิน 30 ใบ ต่อเดือน (ไม่รวมค่าสอบบัญชี) หากมีพนักงาน พนักงานต้องไม่เกิน 5 คน ขอบเขตงาน จัดทำและยื่นภาษีต่างๆที่เกี่ยวของกับพนักงาน (ภ.ง.ด.1และ ภ.ง.ด.1ก) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 53 54) จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ถ้ามี จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอัพเดทจำนวนผู้ประกันตนแก่สำนักงานประกันสังคม (ออนไลน์) ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ยื่นงบการเงินและ บอจ.5 (ออนไลน์)

บริการปิดงบการเงินและสอบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

บริการสอบบัญชี (ราคาของค่าบริการสอบบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมิใช่งบการเงินที่ไม่มีรายการค้า)

ฟรีแลนซ์
ศุลี

ประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับสอบบัญชีมามากกว่า 10 ปี

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน