Event Planner

0

รับเป็น Project Manager สำหรับวางแผน Event สามารถช่วยเริ่มทำได้ตั้งแต่ตั้งต้นการคิด Event ตาม Objectives ที่คุณลูกค้าต้องการ, ขึ้น Proposal, ประสานงาน Supplier หรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Event, ทำ Budget Sheet และดูแล Event ที่เกิดขึ้นหน้างานตั้งแต่วัน Set Up, วันงาน จนวันรื้อถอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Event Planner

  • 1. รับ Brief และกำหนด Timeline การส่งงาน
  • 2. นำเสนองาน
แพ็กเกจ
Project Manager for the Event฿ 20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. Pre-Event - Event Proposal - Creative Idea - Customer Journey - กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน Event - ประสานงาน Supplier และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน - Budget Sheet 2. Event - ดูแลวัน Set Up ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแลภาพรวมของวันงาน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 3. Post Event - Report - สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายเหตุ - ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าขึ้น Perspective ในรูปแบบ 3D และ ค่าออกแบบชิ้นงานต่าง ๆ - หากเป็น Project ระยะยาว ต้องตก Scope งาน และราคาใหม่อีกครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!