รับเขียนแบบ เซ็นแบบ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทุกชนิด

สามารถออกแบบ เขียนแบบ ดราฟแบบ แบบ สถาปัตย์กรรม แบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม แบบขยาย หรือ ออกแบบอาคาร เขียนแบบอาคารทุกชนิด ยื่นขออนุญาต ประมาณราคาก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ เซ็นแบบ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทุกชนิด

  • 1. พูดคุยความต้องการของลูกค้า เพื่อทำการออกแบบร่างขั้นต้น หรือ ดราฟแบบตามสั่ง
  • 2. ออกแบบตามคอนเซปที่ได้รับ จากลูกค้าแล้วมาทำแบบ ในโปรแกรม เขียนแบบ
แพ็กเกจ
ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวนโครงสรา้งอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบอาคาร ตามลูกค้าต้องการ เขียนแบบลงในโปรแกรม เขียนแบบ งานทุกระบบ และ ส่งแบบให้ลูกค้า ทำ รายการคำนวนโครงสร้าง อาคาร นั้นๆ

ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวนโครงสรา้ง เซ้นแบบโดยสถาปนิก วิศวกร ทำรายการ วัสดุ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ส่งแบบงานทุกระบบ เป็น file .DWG .PDF ส่งงานรายการคำนวนโครงสรา้งอาคาร เซ็นกำกับในแบบโดยวิศวกร สาขาที่เกี่ยวข้อง และสถาปนิก ส่งงานแบบ เป็นกระดาษตามขนาดที่มาตฐาน เพื่อให้ลูกค้า เตรียมยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

ฟรีแลนซ์
Abzar

ผมทำงานในวงการก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบมา 20 ปี ผ่านงานมาหลายรูปแบบ เข้าใจระบบการทำงาน ออกแบบ >>แบบขออนุญาต>>> แบบก่อสร้าง>>> แบบ as built drawing มีความถนัดทางด้าน เขียนแบบด้วยโปรแกรม autocad และ 3D Max เป็นอย่างดี ประสบการน์ และการทำงาน ที่ผ่านมา น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จ้างงานได้นะคับ

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
23 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน