ออกแแบบจัดวาง Lay out งานหนังสือ

1.กำหนดขนาดหนังสือ จำนวนหน้า สีที่ใช้ เช่น 4สี 2สี สีเดียว เข้าเล่มแบบไสกาว หรือ มุงหลังคา เป็นต้น 2.กำหนดแบบที่อยากได้ให้ชัดเจน เช่นการมี referent มาให้ 3.กำหนด date line 4.หลังจากได้รับบรีฟตามข้อกำหนดแล้ว เริ่มทำงานตามบรีฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หากกรณีเพิ่มจำนวนหน้ากระดาษ 1-5 หน้า คิดเพิ่ม 500 บาท 2.หากเป็นการจัดวางโดยใช้กราฟฟิค(vector)คิดหน้าละ 300 บาท

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ในราคา และเวลานี้ สามารถจัดวางได้ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษตามขนาดที่กำหนดในกรณีนิตยสาร (หรือขึ้นอยู่กับบรีฟที่ได้รับ) 2.รูปแบบการจัดวางโดยใช้ภาพประกอบ 2.สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง 3.ส่งไฟล์งานพร้อมจัดพิมพ์ชนิด PDF file

ฟรีแลนซ์
Nuttiya

Graphic Designer

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน