ให้บริการ Inbound ,outbound .Telesale

-ให้บริการ Inbound,outbound ตอบคำถาม แนะนะวิธีการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า - Telesales รับงาน อาทิ เช่น นำเสนอขายสินค้าและบริการ ,นัดหมายเพื่อขอเข้าพบ , สอบถามความพึงพอใจ, อธิบายโปรดักส์, เก็บสถิติ, สำรวจโพลหรือตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ -บริการข้อมูลสินค้าและบริการ หรือรายละเอียดธุรกิจตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย กับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจน -ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆจากลูกค้าของผู้ว่าจ้าง และช่วยเหลือประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น รวมถึงรายงานปัญหาแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทันที(ในกรณีฉุกเฉิน) -สรุปรายงานผลการตอบรับจากลูกค้าในสาย รายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามข้อตกลงระยะเวลาการทำงาน -เน้นให้บริการด้วย Service Mind น้ำเสียงเป็นมิตรและเอาใจใส่ลูกค้า -สามารถทำงาน Night Shift ได้ รับสายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ราคาอัตราจ้างข้างต้น สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานตามข้อตกลงกัน ประสบการณ์ การทำงาน Telesale และ Call center มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการ Inbound ,outbound .Telesale

  • 1. 1. แจ้งระบุรายละเอียดงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างชัดเจนและบรีฟงานกันก่อนเริ่มงานเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง
  • 2. 2. กำหนดระยะเวลาทำงานและค่าจ้างตามที่ตกลงกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ให้บริการ Inbound,outbound ตอบคำถาม แนะนะวิธีการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า - Telesales รับงาน อาทิ เช่น นำเสนอขายสินค้าและบริการ ,นัดหมายเพื่อขอเข้าพบ , สอบถามความพึงพอใจ, อธิบายโปรดักส์, เก็บสถิติ, สำรวจโพลหรือตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ -สรุปรายงานผลการตอบรับจากลูกค้าในสาย รายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามข้อตกลงระยะเวลาการทำงาน -เน้นให้บริการด้วย Service Mind น้ำเสียงเป็นมิตรและเอาใจใส่ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Aareenan

I am confident that my experience in this field will be an asset to your company. As you will see on my resume, I have a proven record of achievements, which will allow me to make major contributions to your company.

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
52 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน