วางแผนการลงทุน Cashflow และบริหารความเสี่ยง ระดับบุคคล

Wealth Management and Financial Planner ให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแนะนำแผนการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารจัดการให้ลูกค้ามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ใบอนุญาต: ผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ทะเบียน 109418

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการลงทุน Cashflow และบริหารความเสี่ยง ระดับบุคคล

  • 1. เข้าพบเพื่ออธิบายรายละเอียดของบริการ
  • 2. เก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ และทำรายงานสรุป
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รายงานสรุปแบบเฉพาะบุคคล 3 ไฟล์ เป็น PDF คือ 1. Analysis: การวิเคราะห์และอัตราส่วนตามมาตรฐานสากลเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน งบดุล Cashflow ปัจจุบันในระดับบุคคล 2. Projection: สินทรัพย์ หนี้ และงบดุล แบบรายปีสู่อนาคตระยะ 10-20 ปี เพื่อ Simulate สถานะการหากไม่มีการวางแผนเรื่องการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง 3. Solutions: แนะนำและเสนอ Solution วิธีการดำเนินการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และ Cashflow ให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการสร้างสินทรัพย์ หรือการใช้เงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ฟรีแลนซ์
Arthit

จบปริญญาโทต่างประเทศ และมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรต่างชาติมากกว่า 10 ปี จึงมีความเข้าเรื่องธุรกิจ, การทำการตลาด ตลอดจน วัฒนธรรมและภาษาของคนตะวันตกและคนไทยเป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เลขทะเบียน 109418 จาก กลต.

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน