วางแผนการลงทุน Cashflow และบริหารความเสี่ยง ระดับบุคคล

Wealth Management and Financial Planner ให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแนะนำแผนการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารจัดการให้ลูกค้ามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ใบอนุญาต: ผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ทะเบียน 109418

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และ Solution ของการนำเสนอแผน สามารถแก้ไขได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยปรับเปลี่ยนจากวัตถุประสงค์และ Limitation เรื่อง Cashflow ของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการลงทุน Cashflow และบริหารความเสี่ยง ระดับบุคคล

  • 1. เข้าพบเพื่ออธิบายรายละเอียดของบริการ
  • 2. เก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ และทำรายงานสรุป
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รายงานสรุปแบบเฉพาะบุคคล 3 ไฟล์ เป็น PDF คือ 1. Analysis: การวิเคราะห์และอัตราส่วนตามมาตรฐานสากลเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน งบดุล Cashflow ปัจจุบันในระดับบุคคล 2. Projection: สินทรัพย์ หนี้ และงบดุล แบบรายปีสู่อนาคตระยะ 10-20 ปี เพื่อ Simulate สถานะการหากไม่มีการวางแผนเรื่องการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง 3. Solutions: แนะนำและเสนอ Solution วิธีการดำเนินการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และ Cashflow ให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการสร้างสินทรัพย์ หรือการใช้เงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ฟรีแลนซ์
Arthit

จบปริญญาโทต่างประเทศทางด้านการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรต่างชาติมากกว่า 10 ปี จึงมีความเข้าเรื่องวัฒนธรรมและภาษาของคนตะวันตกและคนไทยเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เลขทะเบียน 109418 จาก กลต. ส่วนการถ่ายทำตัดต่อภาพและเสียงนั้นเป็นงานที่ทำมาตั้งแต่ปี 2543 จึงมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน