แปลภาษาไทย-อังกฤษ-จีน

A5.studio ให้บริการแปลข้อมูลเอกสาร บทความ สื่อโฆษณา รายละเอียดสินค้า ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ที่มีคุณภาพ แม่นยำตามหลักไวยากรณ์และใช้สำนวนภาษาสละสลวย เหมือนเจ้าของภาษา ผู้แปลสอบผ่าน HSK 6 (การสอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับสูงสุด)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาไทย-อังกฤษ-จีน

  • 1. พูดคุยและส่งเอกสารให้ประเมินรายละเอียดและราคา
  • 2. แจ้งกำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
แปลจีน-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไม่เกิน 500 ตัวอักษร (สกุลไฟล์ที่รับ .doc , .jpg หรืออื่นๆ)

แปลจีน-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร (สกุลไฟล์ที่รับ .doc , .jpg หรืออื่นๆ)

แปลอังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไม่เกิน 500 ตัวอักษร (สกุลไฟล์ที่รับ .doc , .jpg หรืออื่นๆ)

ฟรีแลนซ์
Patthanun

A5STUDIO ให้บริการแปลข้อมูลเอกสาร บทความ สื่อโฆษณาและรายละเอียดสินค้า ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน